Općina Marčana

NOVOSTI15.01.2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o postupanju s odbačenim otpadom 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 2

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 120.12.2017.

Natječaj za prodaju nekretnina 29.12.2017.

Lista kandidata za stipendije 2017 - 201815.12.2017.

Poziv za sjednicu Vijeća 22.12.2017. i pozivi za radna tijela Vijeća 18.12. i 20.12.201716.11.2017.

Poziv za sjednicu Vijeća 23.11.2017.14.11.2017.

Obavijest tehnički pregled traktora 2017.

Poziv umirovljenicima na edukaciju - Kako se zaštiti od prijevara na kućnom pragu13.11.2017.

Poziv na prezentaciju u svezi projekata ribarske i morske tematike13.10.2017.

Javni natječaj za stipendije 2017. godine

- Obrasci za natječaj za stipendije 201704.10.2017.

Obavijest Agencije o zahtjevu za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta u k.o. Kavran

Javni natječaj za prodajiu građevinskog zemljišta 20.10.2017.


26.09.2017.

OBAVIJEST O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća Marčana 28. 09. 2017.


08.09.2017.

Obavijest za rad ambulante


31.08.2017.

Obavijest o početku radova na izgradnji raskrižja D 66 - Jugoistočna obilaznica Marčane

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja vježbenik za redara


24.08.2017.

Obavijest o javnoj raspravi o Planu razvoja širokopojasnog interneta


09.08.2017.

- Natječaj za vježbenika za višeg referenta komunalnog - prometnog redara

- Opis poslova, područja provjere znanja i dr. vježbenik viši referent


17.07.2017.

Obavijest vinogradarima - vrijeme je za drugo tretiranje američkog cvrčka


05.07.2017.

Izvješće OIP Marčana o visini troškova lokalnih izbora


08.06.2017.

Obavijest vinogradarima - američki cvrčakOpći podaci o Općini Marčana

Naziv: Općina Marčana
Adresa sjedišta: Marčana 158, 52206 Marčana
Matični broj: 2543648
OIB: 34665962557
IBAN: HR2123900011825400007
HPB DD  BIC CODE: HPBZHR2X
Telefoni: 052/571-058, 052/571-098
Telefax: 052/571-075
E-mail: marcana@marcana.hr

Općina Marčana nalazi se na području Istarske županije u jugoistočnom dijelu istarskog poluotoka, graniči sa gradovima Vodnjan i Pula te općinama Barban, Svetvinčenat i Ližnjan. Preko raškog zaljeva Općina Marčana graniči i s Općinom Raša na Labinštini.

Općina Marčana ima površinu od 131 km2. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine imala je 4.206 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine imala je 3.886 stanovnika), dok prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na kraju 2014. godine, na njezinom području prebivalište ime 4.566 građana. Najveće naselje je Marčana sa 1129 stanovnika.

Općina Marčana obuhvaća u cijelosti katastarske općine Kavran, Loborika, Krnica i Marčana, veći dio katastarskih općina Rakalj i Filipana, te manje dijelove katastarskih općina Galižana, Valtura i Vodnjan.

U sastavu Općine Marčana danas se nalaze sljedeća naselja: Marčana, Belavići, Bratulići, Cokuni, Divšići, Filipana, Hreljići, Kavran, Krnica, Kujići, Loborika, Mali Vareški, Mutvoran, Orbanići, Pavičini, Peruški, Pinezići, Prodol, Rakalj, Šarići, Šegotići i Veliki Vareški. U sklopu teritorija navedenih naselja nalazi se veći broj naseljenih mjesta, i to: Balići, Biletići, Boduleri, Cetinići, Cveki, Dvori, Krnički porat, Krvavići, Kuftići, Kužinići, Livovići, Išići, Jovići, Jukići, Marusi, Matelići, Negričani, Radeki-Glavica, Radeki-Polje, Stancija Buršići, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peličeti, Stancija Stara, Škabići i Valtursko polje.

Općina Marčana ima razvedenu obalu s ukupno 36 km obalne crte počevši od raškog zaljeva na sjeveru do zaljeva Budava na jugu. Prostor ima obilježja karakteristična za elemente "crvene Istre", a klima je mediteranska.ARHIVA NOVOSTI:


Objave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana - drugi krug


Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana - drugi krug


Objave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Konačni rezultati izbora za Općinsko vijeće Općine Marčana

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Konačna Odluka o drugom krugu izbora za Općinskog načelnika Općine MarčanaObjave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Rezultati izbora za Općinsko vijeće Općine Marčana

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Odluka o drugom krugu izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana


Kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Marčana

Kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Marčana

RJEŠENJE O ODREDIVANJU BIRAČKIH MJESTA na području OPĆINE MARČANA


Obavijet o početku radova Jugoistočna obilaznica Marčana

Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana


Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava - lokalni izbori 2017 Marčana

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 18.04.2017.

Natječaj za prodaju nekretnina 03.04.2017.

- IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I DR.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022


1. Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Marčana 2016-2020

2. Strategija razvoja Općine Marčana 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

5. Službene novine Općine Marčana 08 - 2016


Odluka u svezi potrebe provedbe strateške procjene za SROM 2014-2020

Strategija razvoja Općine Marčana za razdoblje od 2016. do 2020. godine