Općina Marčana

NOVOSTI

08.10.2021.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNE RADIONICE U MARČANI - NATJEČAJ LAG JUŽNA ISTRA


24.09.2021.

Natječaj za prodaju nekretnina 06.10.2021.

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, KOLEKTOR K-10 I OGRANCI

- Prometna regulacija Marčana K-10


23.09.2021.

Obavijest o raspisanom javnom pozivu za sufinanciranje kamata stambenih kredita


22.09.2021.

Obavijest Pula Herculanea o odvozu glomaznog otpada


08.09.2021.

Sjednica Općinskog vijeća 14.09.2021


01.09.2021.

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, KOLKETORI K-3, K-3.2

- Prometna regulacija K-3, K-3,2

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, KOLEKTORI K-4, K-4.1.

- Prometna regulacija K-4, K-4,1

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, KOLKETOR K-7, DIONICA 5-7

- Prometna regulacija K-7


04.08.2021.

Odluka naknada troškova promidžbe načelnik

Odluka troškovi općinsko vijeće


26.07.2021.

Službene novine Općine Marčana 2021 broj 1-9


09.07.2021.

Natječaj za prodaju nekretnina 19.07.2021.


01.07.2021.

Suglasnosti za održavanje okupljanja od 01.07.2021


29.06.2021.

Obavijest o prekidu opskrbe vodom u Marčani za 30.06.2021.


24.06.2021.

Obavijest o povremenim prekidima u opskrbi vodom u Marčani


23.06.2021.

Javni poziv za popisivače


21.06.2021.

Civilno Društvo Istra - Održan prvi partnerski sastanak projekta financiranog kroz ITU mehanizam Urbanog područja Pula


17.06.2021.

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja 2021


10.06.2021.

Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Marčana 15.06.2021.


28.05.2021.

Konačni rezultati ponovljenih izbora za općinskog načelnika 23.05.2021.


24.05.2021.

Rezultati ponovljenih izbora za općinskog načelnika 23.05.2021.


20.05.2021.

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Marčana


18.05.2021.

Rješenje o raspuštanju biračkog odbora i ponavljanuju glasovanja za izbor načelnika Općine Marčana za biračko mjesto 008 Loborika

Obavijest o ponavljanju glasovanja za biračko mjesto 008 Loborika 23.05.2021.


17.05.2021.

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Marčana 16.05.2021.

Objava u svezi rezultata izbora za općinskog načelnika Općine Marčana


13.05.2021.

OBAVIJEST IZGRADNJA NISKJONAPONSKE MREŽE U SJEVEROISTOČNOM DIJELU NASELJA MARČANA


30.04.2021.

ZBIRNA LISTA I KANDIDATURE ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE MARČANA

ZBIRNA LISTA I KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA


27.04.2021.

Obavijest o natječaju Mali projekti za bolje sutra


26.04.2021.

ZAPISNIK SA SJEDNICE VIJEĆA 13.04.2021.


23.04.2021.

OBAVIJEST U SVEZI OVJERE OČITOVANJA KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE - NOVO


22.04.2021.

OBAVIJEST U SVEZI OVJERE OČITOVANJA KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE


20.04.2021.

OPĆINSKO IZBORNO POVERENSTVO - KONTAKT TELEFONI


08.04.2021.

Sjednica Općinskog vijeća 13.04.2021


06.04.2021.

OBAVIJEST - IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI - OD NACIJEVE DO MARČANKE

Privremena regulacija - Nacijeva - Marčanka


22.03.2021.

Sjednice Odbora 18.03.2021


17.03.2021.

Sjednica Općinskog vijeća 22.03.2021


18.02.2021.

POSLOVNIK O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE MARČANA


01.02.2021.

Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2021. godinu


29.01.2021.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Općine Marčana

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI SJEVERNO OD CESTE ZA VODNJAN


11.01.2021.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava potpore poduzetnicima na području Općine Marčana za 2020. godinu


08.01.2021.

Natječaj za direktora Mandalena d.o.o. Marčana


04.01.2021.

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Marčana


22.12.2020.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Marčana


16.12.2020.

LINK I UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM IZLAGANJU UPU KRNIČKI PORAT-SJEVEROZAPAD


15.12.2020.

Sjednica Općinskog vijeća 23.12.2020

OBAVIJEST - IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, DIONICA OD PLACE DO D66


11.12.2020.

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, DIONICA UZ DRUŠTVENI DOM PREMA D 66

PRIVREMENA REGULACIJA K 11 I K11.1. MARČANA


02.12.2020.

Natječaj za prodaju nekretnina 11. 12. 2020.


25.11.2020.

Obavijest o obustavi javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističkog područja Krnički porat - Sjeverozapad

Sjednica Općinskog vijeća 27.11.2020.


23.11.2020.

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, DIONICA NOVI VRTIĆ - PLACA

- Privremena regulacija K-2 Marčana


17.11.2020.

Obavijest o tehničkom pregledu traktora i traktorskih prikolica

Službene novine Općine Marčana 2020 br. 1-14


03.11.2020.

Obavijest o sjednici Komisije za dodjelu stipendija


28.10.2020.

OBAVIJEST RADOVI NA SANITARNOJ KANALIZACIJI U MARČANI

- Pregledna karta kanalizacije Marčane


16.10.2020.

Odluka o mjerama u svezi COVIDA 19 u radu sa strankama


14.10.2020.

POZIV za mlade - Potencijal zajednice Projekt SOS


09.10.2020.

Protokol za sportsko-rekreativne aktivnosti u Sportskoj dvorani u Marčani


06.10.2020.

Javni natječaj za dodjelu osam studentskih stipendija u akademskoj 2020-2021. godini

- Obrasci natječaja za studentske stipendije


01.10.2020.

OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU D66 LOBORIKA

PRIVREMENA REGULACIJA D 66 LOBORIKA


28.09.2020.

Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama PPUO Marčana


24.09.2020.

Sinergijom do zapošljavanja - informacija o završetku projekta


23.09.2020.

Sjednica Općinskog vijeća 29.09.2020.


25.08.2020.

Poziv, Plan upravljanja za GJ Proština

Uređajni zapisnik za javni uvid GJ Proština 25.08.2020


11.08.2020.

TEČAJ ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA 22.08.2020. U MARČANI


16.07.2020.

Poziv na sjednicu vijeća

- Odluka o davanju suglasnosti za prijenos udjela Luka Pula doo

- Poziv za sjednicu vijeća 16.07.2020


15.07.2020.

Odluka Načelnika- rad sa strankama za vrijeme COVID 19 od 13.07.2020.


26.06.2020.

SCZIZ - Odluka o djelatnosti trgovine 24.06.

SCZIZ - Odluka o djelatnosti tržnica 24.06.

SCZIZ - Odluka o javnom gradskom prijevozu 24.06.


23.06.2020.

Biračka mjesta u Općini Marčana - izbori za Hrvatski sabor

Obavijest o mogućnosti dodjele grobnih mjesta- groblja Hreljići i Mutvoran


05.06.2020.

Tečaj za održivu uporabu pesticida


29.05.2020.

Natječaj za prodaju nekretnina 09. 06. 2020.


13.05.2020.

Odluka - rad sa strankama za vrijeme COVID 19


24.04.2020.

Procedura izdavanja propusnica

- Obrazac zahtjeva za izdavanje propusnice20.03.2020.

Obavijest - kontakti Općine u svezi krize uvjetovane koronavirusom


13.03.2020.

Odluka Načelnika - dodatne mjere u svezi koronavirusa


11.03.2020.

Odluka Načelnika u svezi koronavirusa


10.03.2020.

Savez Alpe-Jadran objavio godišnji javni poziv za sufinanciranje projekata


28.02.2020.

TEČAJ ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA 14.03.2020.


24.01.2020.

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanje

EU PROJEKT - BESPLATNI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA NEZAPOSLENE OSOBE


22.01.2020.

Istra, Akcija sterilizacije mačaka 2020

Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2020. godinu


09.01.2020.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Spremač

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE

- Obrazac prijave na oglas

- Obrazac životopisa

- Obrazac Izjave o nepostojanju okolnosti za iskljućenje iz članka 15. i 16. Zakona


03.01.2020.

OBAVIJEST O PROMJENI RAČUNA OPĆINSKOG PRORAČUNA OD 07.01.2020.


09.12.2019.

IZVJEŠĆA O SAVJETOVANJIMA ZAVRŠENIM 07.12.2019


06.11.2019.

Obavijest Dječji vrtić Marčana

- link na anketu

08.10.2019.

Javni natječaj za dodjelu osam studentskih stipendija u nastavnoj 2019-2020. godini

- Obrasci - natječaj za studentske stipendije


02.10.2019.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Loborika-jugoistok


24.09.2019.

Obavijest o natječaju LAG Južna Istra i poziv na radionicu 26.09.2019.


17.09.2019.

EKO AKCIJA UKLANJANJA OTPADA IZ PODMORJA U DIJELU ZALJEVA KRNIČKOG PORTA


06.09.2019.

Obavijest o koncesiji za pražnjenje sabirnih jama


16.07.2019.

Dijalog EU-a s mladima, poziv na uključivanje


21.05.2019.

Poziv za Prezentaciju natječaja "Mali projekti za bolje sutra"


06.05.2019.

Obavijest potreba izrade Europske kartice zdravstvenog osiguranja


13.03.2019.

Javni poziv za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest

- Obrazac prijave građevina u kojima se nalazi azbest

Opći podaci o Općini Marčana

Naziv: Općina Marčana
Adresa sjedišta: Marčana 158, 52206 Marčana
Matični broj: 2543648
OIB: 34665962557
IBAN: HR8924020061825400007
BIC (SWIFT) ESBCHR22
REUTERS ESZH
Telefoni: 052/571-058, 052/571-098
Telefax: 052/571-075
E-mail: marcana@marcana.hr

Općina Marčana nalazi se na području Istarske županije u jugoistočnom dijelu istarskog poluotoka, graniči sa gradovima Vodnjan i Pula te općinama Barban, Svetvinčenat i Ližnjan. Preko raškog zaljeva Općina Marčana graniči i s Općinom Raša na Labinštini.

Općina Marčana ima površinu od 131 km2. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine imala je 4.206 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine imala je 3.886 stanovnika), dok prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na kraju 2020. godine, na njezinom području prebivalište ime 4.650 građana. Najveće naselje je Marčana sa 1148 stanovnika, a slijede Loborika sa 1050 stanovnika, Rakalj sa 468, Krnica sa 301, Peruški sa 238, Divšići sa 196, Kavran sa 158, Orbanići sa 151, Pavićini sa 116, Prodol sa 108, Filipana i Hreljići sa po 100, Šegotići sa 92, Šarići sa 75, Cokuni sa 71, Kujići sa 64, Pinezići sa 54, Mali Vareški sa 53, Bratulići sa 31, Belavići sa 30, Mutvoran sa 24 i Veliki Vareški sa 22 stanovnika. U sklopu teritorija naprijed navedenih naselja nalazi se veći broj naseljenih mjesta, i to: Balići, Biletići, Boduleri, Cetinići, Cveki, Dvori, Krnički porat, Krvavići, Kuftići, Kužinići, Livovići, Išići, Jovići, Jukići, Marusi, Matelići, Negričani, Radeki-Glavica, Radeki-Polje, Stancija Buršići, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peličeti, Stancija Stara, Škabići i Valtursko polje

Općina Marčana obuhvaća u cijelosti katastarske općine Kavran, Loborika, Krnica i Marčana, veći dio katastarskih općina Rakalj i Filipana, te manje dijelove katastarskih općina Galižana, Muntić, Valtura i Vodnjan.

Općina Marčana ima razvedenu obalu s ukupno 36 km obalne crte počevši od raškog zaljeva na sjeveru do zaljeva Budava na jugu. Prostor ima obilježja karakteristična za elemente "crvene Istre", a klima je mediteranska.

Ovdje možete i postaviti svoja PITANJA ILI DATI PRIJEDLOGE I PRIMJEDBE  u svezi  djelokruga rada Općine Marčana, komunalnih trgovačkih društava čiji je osnivač ili suosnivač Općina Marčana. Na svako vaše pitanje, prijedlog ili primjedbu  odgovorit ćemo izravno na vaš e-mail.


Opći Akti


Statut Općine Marčana

Ostali važniji opći aktiJavna poduzeća, ustanove i udruge


Mandalena d.o.o. Marčana

Trgovačka društva čiji je suosnivač Općina Marčana

Predškolska ustanova "Vrtuljak" Marčana | link

Turistička zajednica Općine Marčana | link

Poljoprivredna udruga Agro Marčana

DVD Općine Marčana

Športske udruge

Ostale udrugeARHIVA NOVOSTI:


Službene novine Općine Marčana za 2020

Službene novine Općine Marčana 2019

Javni natječaj za prodaju nekretnina 16.12.2019.

Obavijest tehnički pregled traktora 2019

Zaštita vinove loze od američkog cvrčka - obavijest vinogradarima i vinarima na području Istre 19.06.2019

Obavijest o objavi natječaja LAG-a JUŽNA ISTRA za poljoprivredna gospodarstva

Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2019. godinu

Obavijest o zatvaranju cestu za Radeki polje u Loborici

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Plan raspisivanja natječaja za udruge za 2019. godinu

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama civilnog društva za 2019

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2019

Službene novine Općine Marčana 2018. godina


OBAVIJEST RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE U LOBORICI - ODVOJAK D.66 - VRTIĆ PINGVIN I DALJE

OBAVIJEST RADOVI NA FEKALNOJ KANALIZACIJI U LOBORICI - 1. CESTA ZA RADEKI POLJE

Poziv na prezentaciju natječaja Marčana

Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici

Obavijest DIP-a polugodišnja izvješća o donacijama

Zlatna žutica vinove loze - obavijest vinogradarima

Priopćenje "Aktivni u zajednici" Marčana

Natječaj LAG-a Južna Istra za potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima

Poziv na predstavljanje programa "Aktivni u zajednici"

LAGUR Istarska batana - Program radionice za korisnike

Objava javne rasprave SUO za eksploataciju AG kamena Marčana

Objava javne rasprave o prijedlogu UPU Išići -Sjever

- dokumentacija prijedloga navedenog Plana za javnu raspravu UPU Išići -Sjever

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"- NETEHNIČKI SAŽETAK

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"

Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamušćica i PPUO Marčana


Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama civilnog društva za 2018

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Plan raspisivanja natječaja za udruge za 2018. godinu


Obavijest o prodaji suvlasništvo 1222018

Obavijest za radionicu u svezi ribarstva


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o postupanju s odbačenim otpadom 2018

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

OBAVIJEST O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Poziv umirovljenicima na edukaciju - Kako se zaštiti od prijevara na kućnom pragu

Poziv na prezentaciju u svezi projekata ribarske i morske tematike

Obavijest o javnoj raspravi o Planu razvoja širokopojasnog internetaObjave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana - drugi krug

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana - drugi krug

Objave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Konačni rezultati izbora za Općinsko vijeće Općine Marčana

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Konačna Odluka o drugom krugu izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Objave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Rezultati izbora za Općinsko vijeće Općine Marčana

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Odluka o drugom krugu izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Marčana

Kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Marčana


- IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I DR.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

1. Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Marčana 2016-2020

2. Strategija razvoja Općine Marčana 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

5. Službene novine Općine Marčana 08 - 2016

Odluka u svezi potrebe provedbe strateške procjene za SROM 2014-2020

Strategija razvoja Općine Marčana za razdoblje od 2016. do 2020. godine