Općina Marčana

Pretraži

Novosti
21.04.2017.


Obavijet o početku radova Jugoistočna obilaznica Marčana

Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana


13.04.2017.


Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava - lokalni izbori 2017 Marčana


06.04.2017.


Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 18.04.2017.

Općinsko vijeće poziv za 12.04.2017.


22.03.2017.


Natječaj za prodaju nekretnina 03.04.2017.


20.03.2017.


- Općinsko vijeće od 21.03.2017 - poziv za sjednicu

- IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I DR.07.03.2017.


- Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Samostalni upravni referent za pravne poslove i društvene djelatnosti

- Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Referent - komunalni redar06.03.2017.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana03.03.2017.


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-202207.02.2017.


Natječaj za samostalnog upravnog referenta za pravne poslove i društvene djelatnosti i referenta - komunalnog redara

- Natječaj samostalni upravni referent i komunalni redar

- Opis poslova, plaća, prethodna provjera, područja provjere i pravni izvori04.10.2016.


1. Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Marčana 2016-2020

2. Strategija razvoja Općine Marčana 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

5. Službene novine Općine Marčana 08 - 2016

30.09.2016.


Odluka u svezi potrebe provedbe strateške procjene za SROM 2014-2020

Izvješće o javnoj raspravi o Strategiji razvoja OM 2016-2020Opći podaci o Općini Marčana

Naziv: Općina Marčana
Adresa sjedišta: Marčana 158, 52206 Marčana
Matični broj: 2543648
OIB: 34665962557
IBAN: HR2123900011825400007
HPB DD  BIC CODE: HPBZHR2X
Telefoni: 052/571-058, 052/571-098
Telefax: 052/571-075
E-mail: marcana@marcana.hr

Općina Marčana nalazi se na području Istarske županije u jugoistočnom dijelu istarskog poluotoka, graniči sa gradovima Vodnjan i Pula te općinama Barban, Svetvinčenat i Ližnjan. Preko raškog zaljeva Općina Marčana graniči i s Općinom Raša na Labinštini.

Općina Marčana ima površinu od 131 km2. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine imala je 4.206 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine imala je 3.886 stanovnika), dok prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na kraju 2014. godine, na njezinom području prebivalište ime 4.566 građana. Najveće naselje je Marčana sa 1129 stanovnika.

Općina Marčana obuhvaća u cijelosti katastarske općine Kavran, Loborika, Krnica i Marčana, veći dio katastarskih općina Rakalj i Filipana, te manje dijelove katastarskih općina Galižana, Valtura i Vodnjan.

U sastavu Općine Marčana danas se nalaze sljedeća naselja: Marčana, Belavići, Bratulići, Cokuni, Divšići, Filipana, Hreljići, Kavran, Krnica, Kujići, Loborika, Mali Vareški, Mutvoran, Orbanići, Pavičini, Peruški, Pinezići, Prodol, Rakalj, Šarići, Šegotići i Veliki Vareški. U sklopu teritorija navedenih naselja nalazi se veći broj naseljenih mjesta, i to: Balići, Biletići, Boduleri, Cetinići, Cveki, Dvori, Krnički porat, Krvavići, Kuftići, Kužinići, Livovići, Išići, Jovići, Jukići, Marusi, Matelići, Negričani, Radeki-Glavica, Radeki-Polje, Stancija Buršići, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peličeti, Stancija Stara, Škabići i Valtursko polje.

Općina Marčana ima razvedenu obalu s ukupno 36 km obalne crte počevši od raškog zaljeva na sjeveru do zaljeva Budava na jugu. Prostor ima obilježja karakteristična za elemente "crvene Istre", a klima je mediteranska.