Općina Marčana

NOVOSTI14.12.2018.

Obavijest o sjednici komisije za dodjelu stipendija


13.12.2018.

Sjednica Općinskog vijeća 20.12. 2018


30.11.2018.

OBAVIJEST RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE U LOBORICI - ODVOJAK D.66 - VRTIĆ PINGVIN I DALJE

OBAVIJEST RADOVI NA FEKALNOJ KANALIZACIJI U LOBORICI - 1. CESTA ZA RADEKI POLJE


26.11.2018.

Sjednica Općinskog vijeća 29.11.2018


19.11.2018.

Javni natječaj- prodaja službenog vozila


31.10.2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o komunalnoj naknadi


19.10.2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade


13.10.2018.

Program Info dani 2018


25.09.2018.

Poziv na prezentaciju natječaja Marčana


21.09.2018.

Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici


12.09.2018.

Javjni natječaj za prodaju nekretnina 21.09.2018.


31.08.2018.

Sjednica Općinskog vijeća 05.09.2018. - dopuna


28.08.2018.

Odluka o subvenciji udžbenika za djecu zaposlenika Uljanik grupe i obrazac zahtjeva


23.08.2018.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća za 05. 09. 2018


05.07.2018.

Obavijest DIP-a polugodišnja izvješća o donacijama


15.06.2018.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća za 19. 06. 2018


12.06.2018.

Zlatna žutica vinove loze - obavijest vinogradarima


07.04.2018.

Poziv za sjednicu Vijeća 11.04.2018. i radnih tijela Vijeća 10. i 11. 04. 2018.


29.03.2018.

Priopćenje "Aktivni u zajednici" Marčana


27.03.2018.

Natječaj LAG-a Južna Istra za potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima


23.03.2018.

Javni natječaj za prodaju nekretnina 05.04.2018.

Poziv na predstavljanje programa "Aktivni u zajednici"


19.03.2018.

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Nagrade i drugih priznanja Općine Marčana za 2018. godinu


09.03.2018.

Objava javne rasprave o prijedlogu UPU Išići -Sjever

- dokumentacija prijedloga navedenog Plana za javnu raspravu UPU Išići -Sjever


08.03.2018.

Poziv na Radionicu o pisanju projekata

LAGUR Istarska batana - Program radionice za korisnike


02.03.2018.

Objava javne rasprave SUO za eksploataciju AG kamena Marčana

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"- NETEHNIČKI SAŽETAK

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"


26.02.2018.

Poziv za sjednicu Vijeća 28.02.2018. i pozivi za radna tijela vijeća 27.02.2018.


21.02.2018.

Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamušćica i PPUO Marčana


19.02.2018.

Obavijest za radionicu u svezi ribarstva


14.02.2018.

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama civilnog društva za 2018

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Plan raspisivanja natječaja za udruge za 2018. godinu

Obavijest o prodaji suvlasništvo 1222018


Opći podaci o Općini Marčana

Naziv: Općina Marčana
Adresa sjedišta: Marčana 158, 52206 Marčana
Matični broj: 2543648
OIB: 34665962557
IBAN: HR2123900011825400007
HPB DD  BIC CODE: HPBZHR2X
Telefoni: 052/571-058, 052/571-098
Telefax: 052/571-075
E-mail: marcana@marcana.hr

Općina Marčana nalazi se na području Istarske županije u jugoistočnom dijelu istarskog poluotoka, graniči sa gradovima Vodnjan i Pula te općinama Barban, Svetvinčenat i Ližnjan. Preko raškog zaljeva Općina Marčana graniči i s Općinom Raša na Labinštini.

Općina Marčana ima površinu od 131 km2. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine imala je 4.206 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine imala je 3.886 stanovnika), dok prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na kraju 2014. godine, na njezinom području prebivalište ime 4.566 građana. Najveće naselje je Marčana sa 1129 stanovnika.

Općina Marčana obuhvaća u cijelosti katastarske općine Kavran, Loborika, Krnica i Marčana, veći dio katastarskih općina Rakalj i Filipana, te manje dijelove katastarskih općina Galižana, Valtura i Vodnjan.

U sastavu Općine Marčana danas se nalaze sljedeća naselja: Marčana, Belavići, Bratulići, Cokuni, Divšići, Filipana, Hreljići, Kavran, Krnica, Kujići, Loborika, Mali Vareški, Mutvoran, Orbanići, Pavičini, Peruški, Pinezići, Prodol, Rakalj, Šarići, Šegotići i Veliki Vareški. U sklopu teritorija navedenih naselja nalazi se veći broj naseljenih mjesta, i to: Balići, Biletići, Boduleri, Cetinići, Cveki, Dvori, Krnički porat, Krvavići, Kuftići, Kužinići, Livovići, Išići, Jovići, Jukići, Marusi, Matelići, Negričani, Radeki-Glavica, Radeki-Polje, Stancija Buršići, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peličeti, Stancija Stara, Škabići i Valtursko polje.

Općina Marčana ima razvedenu obalu s ukupno 36 km obalne crte počevši od raškog zaljeva na sjeveru do zaljeva Budava na jugu. Prostor ima obilježja karakteristična za elemente "crvene Istre", a klima je mediteranska.

Ovdje možete i postaviti svoja PITANJA ILI DATI PRIJEDLOGE I PRIMJEDBE  u svezi  djelokruga rada Općine Marčana, komunalnih trgovačkih društava čiji je osnivač ili suosnivač Općina Marčana. Na svako vaše pitanje, prijedlog ili primjedbu  odgovorit ćemo izravno na vaš e-mail.


Opći Akti


Statut Općine Marčana

Ostali važniji opći aktiJavna poduzeća, ustanove i udruge


Mandalena d.o.o. Marčana

Trgovačka društva čiji je suosnivač Općina Marčana

Predškolska ustanova "Vrtuljak" Marčana | link

Turistička zajednica Općine Marčana | link

Poljoprivredna udruga Agro Marčana

DVD Općine Marčana

Športske udruge

Ostale udrugeARHIVA NOVOSTI:


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o postupanju s odbačenim otpadom 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 2

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 1

OBAVIJEST O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Obavijest tehnički pregled traktora 2017.

Natječaj za prodaju nekretnina 29.12.2017.

Poziv umirovljenicima na edukaciju - Kako se zaštiti od prijevara na kućnom pragu

Poziv na prezentaciju u svezi projekata ribarske i morske tematike

Lista kandidata za stipendije 2017 - 2018

Javni natječaj za stipendije 2017. godine

- Obrasci za natječaj za stipendije 2017

Obavijest Agencije o zahtjevu za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta u k.o. Kavran

Javni natječaj za prodajiu građevinskog zemljišta 20.10.2017.

Obavijest o javnoj raspravi o Planu razvoja širokopojasnog interneta

- Natječaj za vježbenika za višeg referenta komunalnog - prometnog redara

- Opis poslova, područja provjere znanja i dr. vježbenik viši referent

Izvješće OIP Marčana o visini troškova lokalnih izbora

Obavijest vinogradarima - vrijeme je za drugo tretiranje američkog cvrčka

Obavijest vinogradarima - američki cvrčak

Objave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana - drugi krug

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana - drugi krug

Objave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Konačni rezultati izbora za Općinsko vijeće Općine Marčana

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Konačna Odluka o drugom krugu izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Objave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Rezultati izbora za Općinsko vijeće Općine Marčana

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Odluka o drugom krugu izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Marčana

Kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Marčana

RJEŠENJE O ODREDIVANJU BIRAČKIH MJESTA na području OPĆINE MARČANA

Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava - lokalni izbori 2017 Marčana

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 18.04.2017.

Natječaj za prodaju nekretnina 03.04.2017.

- IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I DR.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

1. Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Marčana 2016-2020

2. Strategija razvoja Općine Marčana 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

5. Službene novine Općine Marčana 08 - 2016

Odluka u svezi potrebe provedbe strateške procjene za SROM 2014-2020

Strategija razvoja Općine Marčana za razdoblje od 2016. do 2020. godine