Op鎖na Mar鑑na

Pretra緄

AktuelnoObavijet o po鑕tku radova Jugoisto鑞a obilaznica Mar鑑na


Obavijest o uredovnom vremenu Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na


Obavijest o na鑙nu ostvarenja aktivnog i pasivnog bira鑛og prava - lokalni izbori 2017 Mar鑑na


Javni natje鑑j za prodaju gra餰vinskog zemlji箃a 18.04.2017.

Op鎖nsko vije鎒 poziv za 12.04.2017.


Op鎖nsko vije鎒 od 21.03.2017 - poziv za sjednicu


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U ODLUKA O AGROTEHNI菿IM MJERAMA I DR.


Izvje规e s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU KraseNatje鑑j za prodaju nekretnina 27.02.2017.Arhitektonski projekt zgrade dje鑚eg vrti鎍 u Mar鑑ni:


- Glavni projekt

- Situacija na geodetskoj podlozi 1

- Situacija na geodetskoj podlozi 2

- Temelji

- Podrum

- Prizemlje

- Galerija/ Kat

- Krov

- Ulazno pro鑕lje

- Pro鑕lja

- PresjeciPoziv za sjednicu Op鎖nskog vije鎍 Op鎖ne Mar鑑na 22. 12. 2016.


Odluka o dodjeli 筫st studentskih stipendijaIzvje规a o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u:


- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2017. godini

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u 筴olstvu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u 筽ortu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinuObavijest o tehni鑛om pregledu trakrora i traktorskih prikolica 2016


Savjetovanje sa zaintresiranom javno规u

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u 筽ortu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu.

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u - Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2017. godini


Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na


1. Odluka o dono筫nju Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

2. Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

5. Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na 08 - 2016Odluka u svezi potrebe provedbe strate筴e procjene za SROM 2014-2020

Izvje规e o javnoj raspravi o Strategiji razvoja OM 2016-2020


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Op鎖ne Mar鑑na

Prijedlog Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na za javnu raspravuOdluka postupak ocjene o potrebi strate筴e procjene Strategije razvoja


Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad


OBAVIJEST O PROMJENI RA萓NA OP艻NSKOG PRORA萓NAIZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U - ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI RADOVASavjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2016. godiniOdluku o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na 2015Objava ponovne javne rasprave o UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚eODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e


ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. Mikula
Odluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOM


Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚eOdluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na 
>