Op鎖na Mar鑑na

AktuelnoOdluka o izradi UPU Valkavran-Jug i IID PPUO Mar鑑na


Poziv za sjednicu Op鎖nskog vije鎍 za 19. 06. 2018


Objava Javne rasprave UPU Peru筴i-Jug

- sadr綼j UPU Peru筴i-Jug


Zlatna 緐tica vinove loze - obavijest vinogradarima


Izvje规e o JR-UPU I筰鎖 - Sjever


Natje鑑j za zakup terase na cisterni u Mar鑑ni


Zaklju鑑k povodom natje鑑ja za financiranje programa i projekata u kulturi za 2018. godinu

Zaklju鑑k povodom natje鑑ja za financiranje programa i projekata udruga civilnog dru箃va za 2018. godinu


Objava javne rasprave o prijedlogu UPU I筰鎖 -Sjever

- dokumentacija prijedloga navedenog Plana za javnu raspravu UPU I筰鎖 -Sjever


Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamu规ica i PPUO Mar鑑na


Izvje规e o savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o nacrtu Odluke o pru綼nju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

Izvje规e o savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o nacrtu Odluke o postupanju s odba鑕nim otpadom 2018


Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama civilnog dru箃va za 2018

Plan savjetovanja s javno规u za 2018. godinu

Plan raspisivanja natje鑑ja za udruge za 2018. godinu


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Nacrt Odluke o postupanju s odba鑕nim otpadom 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U 2

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Nacrt Odluke o pru綼nju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U 1


Natje鑑j za prodaju nekretnina 29.12.2017.

Lista kandidata za stipendije 2017 - 2018


Obavijest Agencije o zahtjevu za prodaju dr綼vnog poljoprivrednog zemlji箃a u k.o. Kavran

Javni natje鑑j za prodajiu gra餰vinskog zemlji箃a 20.10.2017.


OBAVIJEST O OBAVLJANJU DIMNJA華RSKIH POSLOVA

Objave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

- Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na - drugi krug


Rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na - drugi krug


Objave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Mar鑑na

Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na

Kona鑞a Odluka o drugom krugu izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑naObjave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

Rezultati izbora za Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Mar鑑na

Rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na


Poziv konzultacije sa udrugama ITU projekti 16.05.2017


Uvjeti kori箃enja javnih prostora i plakatiranja tijekom predizborne kampanje


Plan prijema na stru鑞o osposobljavanje za 2017. godinu


Kandidature za izbor op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na

Kandidacijske liste za izbor 鑜anova op鎖nskog vije鎍 Op鎖ne Mar鑑na

Javni natje鑑j za prodaju gra餰vinskog zemlji箃a 18.04.2017.

IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U ODLUKA O AGROTEHNI菿IM MJERAMA I DR.


Izvje规e s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU Krase


Arhitektonski projekt zgrade dje鑚eg vrti鎍 u Mar鑑ni:

- Glavni projekt

- Situacija na geodetskoj podlozi 1

- Situacija na geodetskoj podlozi 2

- Temelji

- Podrum

- Prizemlje

- Galerija/ Kat

- Krov

- Ulazno pro鑕lje

- Pro鑕lja

- Presjeci


Odluka o dodjeli 筫st studentskih stipendijaIzvje规a o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u:

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2017. godini

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u 筴olstvu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u 筽ortu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinuSavjetovanje sa zaintresiranom javno规u

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u 筽ortu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu.

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u - Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2017. godini


Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na

1. Odluka o dono筫nju Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

2. Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

5. Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na 08 - 2016


Odluka u svezi potrebe provedbe strate筴e procjene za SROM 2014-2020

Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje od 2016. do 2020. godine


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Op鎖ne Mar鑑na

Prijedlog Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na za javnu raspravu


Odluka postupak ocjene o potrebi strate筴e procjene Strategije razvoja


Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad


OBAVIJEST O PROMJENI RA萓NA OP艻NSKOG PRORA萓NA


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U - ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI RADOVAOdluku o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na 2015Objava ponovne javne rasprave o UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e


ODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e


ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. Mikula


Odluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOM


Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e


Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na 
>