Op鎖na Mar鑑na


Natje鑑ji, obavijesti i pozivi
- Natje鑑j za vje綽enika za vi筫g referenta komunalnog - prometnog redara

- Opis poslova, podru鑚a provjere znanja i dr. vje綽enik vi筰 referent


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U - PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE


Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o stopi prireza porezu za dohodak

Poziv za savjetovajnje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o porezu na potro筺ju i o porezu na ku鎒 za odmor


Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti referent za uredsko poslovanje


Natje鑑j za referenta referenta - komunalnog redara - prometnog redara

Opis poslova, pla鎍, prethodna provjera, podru鑚a provjere i pravni izvori


Natje鑑j za referenta za uredsko poslovanje

Opis poslova, pla鎍, prethodna provjera, podru鑚a provjere i pravni izvori


Natje鑑j za prodaju nekretnina 03.04.2017.Op鎖nsko vije鎒 od 21.03.2017 - poziv za sjednicu


Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Samostalni upravni referent za pravne poslove i dru箃vene djelatnosti

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Referent - komunalni redarSavjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehni鑛im mjerama u poljoprivredi i o mjerama za ure餴vanje i odr綼vanje poljoprivrednih rudina na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022Izvje规e s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU KraseNatje鑑j za prodaju nekretnina 27.02.2017.Natje鑑j za samostalnog upravnog referenta za pravne poslove i dru箃vene djelatnosti i referenta - komunalnog redara

- Natje鑑j samostalni upravni referent i komunalni redar

- Opis poslova, pla鎍, prethodna provjera, podru鑚a provjere i pravni izvoriIzmjene i dopune UPU Krase1.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne Mar鑑na

2.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - Jugoistok

3.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - Sjeverozapad

4.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Ugostiteljsko-turisti鑛og podru鑚a Sv. Mikula

5.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Ugostiteljsko-turisti鑛og podru鑚a Kaval

6.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja I筰鎖- Sjever

7.Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanisti鑛og plana ure餰nja Ugostiteljsko-turisti鑛og podru鑚a Blaz-Salamu硅ica i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne


Objava javne rasprave Izmjene i dopune UPU Krase


Obavijest o tehni鑛om pregledu trakrora i traktorskih prikolica 2016


Javni poziv za stru鑞o osposobljavanje vi筫g referenta za upravne poslove

Plan prijema na stru鑞o osposobljavanje za 2016 god.Javni natje鑑j za studentske stipendije 2016. godine

Obrasci za natje鑑j za stipendije 2016Savjetovanje sa zaintresiranom javno规u

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u 筽ortu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu.

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u - Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2017. godini


Pozivnice LAGUR-a "ISTARSKA BATANA"

- Info dan, 26.09.2016.

- Obrazac za dostavu projektnih prijedloga

- Lokalna akcijska grupa u ribarstvu - pristupnica

- Pozivnica za 2.okrugli stol za ugostitelje u Fa綼ni 23.09.2016.Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Op鎖ne Mar鑑na

Prijedlog Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na za javnu raspravuOdluka postupak ocjene o potrebi strate筴e procjene Strategije razvoja


Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad


Natje鑑j za zakup P.P. Mar鑑na


Obavijest o te鑑ju za sigurno rukovanje pesticidima


Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u - Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog dru箃va.


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog dru箃vaIzvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u


- Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. godinu.

- Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2016. godinu.

- Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2016. godinu.

- Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

- Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba u 筽ortu za 2016. godinu.

- Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2016. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u - Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu.Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u


- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2016. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2016. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u 筽ortu za 2016. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2016. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu.Natje鑑j za prodaju nekretnina 11.01.2016.Objava ponovne javne rasprave o UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚eODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e


ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. MikulaOdluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOMOdluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚ePopis sklopljenih ugovora do 31.03.2014.Popis sklopljenih ugovora tijekom 2013. godineOdluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na