Op鎖na Mar鑑na


Natje鑑ji, obavijesti i pozivi
Savjetovanje sa zaintresiranom javno规u

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u 筽ortu za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program gradnje komunalne infratrukture za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program odr綼vanja komunalne infratrukture za 2018. godinuObavijest o prodaji dr綼vnog zemlji箃a suvl. k.. 2461 k.o. Mar鑑na


Poziv na prezentaciju u svezi projekata ribarske i morske tematike


Savjetovanje sa zaintresiranom javno规u

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u _Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_ Program javnih potreba u pred筴olskom odgoju za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u _Program javnih potreba u 筴olstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u _Program javnih potreba koje se ostavruju putem udruga civilnog dru箃va za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu_Proracun Opcine Marcana za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Odluka o izvr筧vanju prora鑥na za 2018 godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2018. godinuNOVA "Savjetovanja za zaintersiranom javno规u":


- Odluka o komunalnim djelatnostima na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na

- Odluka o obavljanju dimnja鑑rskih poslova

- Odluka o zabrani radova tijekom turisti鑛e sezone u 2018. godiniJavni natje鑑j za stipendije 2017. godine

- Obrasci za natje鑑j za stipendije 2017


- Natje鑑j za vje綽enika za vi筫g referenta komunalnog - prometnog redara

- Opis poslova, podru鑚a provjere znanja i dr. vje綽enik vi筰 referent


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U - PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE


Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o stopi prireza porezu za dohodak

Poziv za savjetovajnje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o porezu na potro筺ju i o porezu na ku鎒 za odmor


Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti referent za uredsko poslovanje


Natje鑑j za referenta referenta - komunalnog redara - prometnog redara

Opis poslova, pla鎍, prethodna provjera, podru鑚a provjere i pravni izvori


Natje鑑j za referenta za uredsko poslovanje

Opis poslova, pla鎍, prethodna provjera, podru鑚a provjere i pravni izvori


Natje鑑j za prodaju nekretnina 03.04.2017.Op鎖nsko vije鎒 od 21.03.2017 - poziv za sjednicu


Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Samostalni upravni referent za pravne poslove i dru箃vene djelatnosti

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Referent - komunalni redarSavjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehni鑛im mjerama u poljoprivredi i o mjerama za ure餴vanje i odr綼vanje poljoprivrednih rudina na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022Izvje规e s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU KraseNatje鑑j za prodaju nekretnina 27.02.2017.Natje鑑j za samostalnog upravnog referenta za pravne poslove i dru箃vene djelatnosti i referenta - komunalnog redara

- Natje鑑j samostalni upravni referent i komunalni redar

- Opis poslova, pla鎍, prethodna provjera, podru鑚a provjere i pravni izvoriIzmjene i dopune UPU Krase1.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne Mar鑑na

2.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - Jugoistok

3.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - Sjeverozapad

4.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Ugostiteljsko-turisti鑛og podru鑚a Sv. Mikula

5.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Ugostiteljsko-turisti鑛og podru鑚a Kaval

6.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja I筰鎖- Sjever

7.Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanisti鑛og plana ure餰nja Ugostiteljsko-turisti鑛og podru鑚a Blaz-Salamu硅ica i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne


Objava javne rasprave Izmjene i dopune UPU Krase


Savjetovanje sa zaintresiranom javno规u

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u 筽ortu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu.

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u - Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2017. godini


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Op鎖ne Mar鑑na

Prijedlog Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na za javnu raspravuOdluka postupak ocjene o potrebi strate筴e procjene Strategije razvoja


Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad


Natje鑑j za zakup P.P. Mar鑑naObjava ponovne javne rasprave o UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚eODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e


ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. MikulaOdluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOMOdluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚ePopis sklopljenih ugovora do 31.03.2014.Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na