Općina Marčana


Natječaji, obavijesti i pozivi
Obavijest za šumoposjednike k.o. Krnica, Marčana i Rakalj


Objava javne rasprave o prijedlogu UPU Peruški-sjever

- UPU Peruški Sjever za javnu raspravu


Ispravak 1. Javnog poziva za nadmetanje za dodjelu koncesije za pražnjenje sabirnih jama na području Općine Marčana


Zaključak Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata udruga_1

Zaključak Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata udruga_2


Javni poziv za nadmetanje za dodjelu koncesije za pražnjenje sabirnih jama na području Općine Marčana


Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad


Odluka o poništenju Javnog poziva


Javni poziv za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest

- Obrazac prijave građevina u kojima se nalazi azbest


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Javni poziv - stručno ospoobljavanje

- Javni poziv - stručno ospoobljavanje doc

- NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA i PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA- javni poziv docPlan raspisivanja natječaja za udruge za 2019. godinu

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama civilnog društva za 2019

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2019


Javni natječaj za prodaju nekretnina 22.01.2019.

Odluka o poništavanju dijela natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

Javni natječaj za prodaju nekretnina 22.01.2019.


Sjednica Općinskog vijeća 20.12. 2018


UPU KAVAL - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


UPU VALKAVRAN JUG I IZMJENE I DOPUNE PPUO MARCANA - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


Javni natječaj za studentske stipendije 2018. godine

- Obrasci za natječaj za stipendije 2018


Objava javne rasprave o UPU Kaval


Objava javne rasprave o UPU Valkavran - Jug i izmjenama i dopunama PPUO Marčana


Javjni natječaj za prodaju nekretnina 21.09.2018.


Odluka o subvenciji udžbenika za djecu zaposlenika Uljanik grupe i obrazac zahtjeva


Izvješće o JR o prijedlogu UPU Peruški-Jug


Obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje u ocjenjivanju LAGUR ISTARSKA BATANA


Natječaj za zakup poslovnog prostora u Orbanići


Odluka o izradi UPU Valkavran-Jug i IID PPUO Marčana


Objava Javne rasprave UPU Peruški-Jug

- sadržaj UPU Peruški-Jug


Izvješće o JR-UPU Išići - Sjever


Natječaj za zakup terase na cisterni u Marčani


Zaključak povodom natječaja za financiranje programa i projekata u kulturi za 2018. godinu

Zaključak povodom natječaja za financiranje programa i projekata udruga civilnog društva za 2018. godinu


Izvješće o javnoj raspravi o izmjenama UPU Blaz-Salamušćica i PPUO Marčana


Objava javne rasprave SUO za eksploataciju AG kamena Marčana

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"- NETEHNIČKI SAŽETAK

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"


Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o postupanju s odbačenim otpadom 2018


Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama civilnog društva za 2018

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Plan raspisivanja natječaja za udruge za 2018. godinu


Savjetovanje sa zaintresiranom javnošću

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u športu za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog društva za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Proračun Općine Marčana za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program gradnje komunalne infratrukture za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program održavanja komunalne infratrukture za 2018. godinu


Obavijest o prodaji državnog zemljišta suvl. k.č. 2461 k.o. Marčana


Poziv na prezentaciju u svezi projekata ribarske i morske tematike


Savjetovanje sa zaintresiranom javnošću

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću _Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_ Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću _Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javnošću_Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću _Program javnih potreba koje se ostavruju putem udruga civilnog društva za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu_Proracun Opcine Marcana za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_Odluka o izvršavanju proračuna za 2018 godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javnošću_Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javnošću_Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinuNOVA "Savjetovanja za zaintersiranom javnošću":


- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Marčana

- Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

- Odluka o zabrani radova tijekom turističke sezone u 2018. godini


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE


Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o stopi prireza porezu za dohodak

Poziv za savjetovajnje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o porezu na potrošnju i o porezu na kuće za odmor


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022


Izvješće s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU Krase


Izmjene i dopune UPU Krase


1.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marčana

2.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Krnički porat - Jugoistok

3.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Krnički porat - Sjeverozapad

4.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Sv. Mikula

5.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Kaval

6.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Išići- Sjever

7.Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Blaz-Salamuščica i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine


Objava javne rasprave Izmjene i dopune UPU KraseARHIVA NOVOSTI:


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Općine Marčana

Prijedlog Strategije razvoja Općine Marčana za javnu raspravu

Odluka postupak ocjene o potrebi strateške procjene Strategije razvoja

Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad

Objava ponovne javne rasprave o UPU Krnički porat - lučko područje

ODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Krnički porat - lučko područje

ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. Mikula

Odluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOM

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Marčana

Odluka o izradi UPU Krnički porat - lučko područje

Popis sklopljenih ugovora do 31.03.2014.

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Marčana