Općina Marčana

NOVOSTI29.09.2022.

Javni poziv za NCO 626


22.09.2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnina 30.9.2022.


21.09.2022.

Obavijest HZMO-a vezana uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena

- HZMO_isplata JNP_rujan 2022_općine, gradovi, županije

- B2-PRINT-16-09-2022-sivi

- Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-INFLATORNI-dodatak

02.09.2022.

Informacija o radu mobilnog reciklažnog dvorišta

Informacija o radu reciklažnog dvorišta u Marčani


31.08.2022.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o 2.ID PPUO Marčana od 01.08. do 10.08.2022


24.08.2022.

Javni poziv za prijave šteta od suše na obrascu PN


29.07.2022.

PRIJEDLOG 2.ID PPUOM za PONOVNU JAVNU RASPRAVU od 01.08. do 10.08.2022.

Obrazac za primjedbe na prijedlog 2.ID PPUO Marčana ponovna javna rasprava

Izvješće o javnoj raspravi o 2.ID PPUO Marčana od 26.04. do 25.05. 2022


22.07.2022.

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marčana


19.07.2022.

Javni poziv za nerazvrstanu cestu NCU 605 Rakalj

Javni poziv za nerazvrstanu cestu NCP 677 Rakalj


11.07.2022.

Zapisnici sjednica Odbora Vijeća od 08.7.2022


07.07.2022.

Sjednica Općinskog vijeća 11.07.2022


15.06.2022.

Obavijest vinogradarima


02.06.2022.

Ažurirane objave Zelene Istre

1. Radionice skola_vrtic: datum objave - 4. 11. 2021.

- slike radionice

2. Poziv na predavanje 3. 3. 2022.: datum objave - 4. 3. 2022.

3. Predavanja_mjesni odbori: datum objave - 5. 4. 2022.

4. Predavanje Marcana 05. 04. 2022. umirovljenici: datum objave - 29. 4. 2022.


19.05.2022.

Javni natječaj za prijem na radno mjesto Radnik na komunalnom održavanju

Obrazac za natječaj26.04.2022.

2. ID PPUOM - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


Obrazac za primjedbe - javna rasprava ID PPUOM25.04.2022.

Godišnji izvješaj o izvršenju Proračuna za 2021.


Mandalena d.o.o Javni natječaj za prijem na radno mjesto - pomoćni električar


Izvještaj Zelene Istre - Reciklažno dvorište Marčana


Izvješće o JR ID PPUO Marčana od 15.10.2020. do 13.11.2020


08.04.2022.

Sjednica Općinskog vijeća za 12.04.2022.


31.03.2022.

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju


09.02.2022.

Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2022. godinu


07.02.2022.

Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata i dodjeli osam studentskih stipendija u akademskoj 2021.-2022. godini

11.2. Dan europskog broja 112


01.02.2022.

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama civilnog društva za 2022.g

Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva 2022.g

Javni natjecaj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2022.g


21.01.2022.

Sjednica Općinskog vijeća 27.1.2022


20.01.2022.

Zaključak Komisije za dodjelu stipendija o prijedlogu liste kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj 2021.-2022. godini


10.01.2022.

Izmjena Plana klasifikacijskih oznaka Općine Marčana


07.01.2022.

Plan klasifikacijskih oznaka Općine Marčana


31.12.2021.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu


20.12.2021.

Savjetovanje Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada do 19.01.2022.


12.12.2021.

Javni natječaj za dodjelu osam studentskih stipendija u akademskoj 2021-2022. godini.

- Obrasci natječaja za studentske stipendije


06.12.2021.

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamate stambenog kredita od 02.12.2021


03.12.2021.

Zapisnici sa sjednica Odbora Vijeća 30.11.2021


25.11.2021.

Studija utjecaja na okoliš TS rasklopišta Guran

Studija o utjecaju na okoliš TS rasklopišta Guran Rješenje


19.11.2021.

Obavijest o javnoj raspravi TS rasklopišta Guran


11.11.2021.

Savjetovanje o proračunu i drugim aktima do 10.12.2021

Savjetovanja sa zainterersiranom javnošću do 10.12.2021


Popis stan. - obavijest o PC pet-sub


26.10.2021.

Reciklažno dvorište Marčana - priopćenje za javnost 26.10.2021

2. RECIKLAŽNO DVORIŠTE MARČANA - Plakat

3. Pressica 26.10.2021.

4. Radionica Marčana škola

5. Radionica Vrtić

6. Radionica Vrtić 2


08.10.2021.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNE RADIONICE U MARČANI - NATJEČAJ LAG JUŽNA ISTRA


23.09.2021.

Obavijest o raspisanom javnom pozivu za sufinanciranje kamata stambenih kredita


04.08.2021.

Odluka naknada troškova promidžbe načelnik

Odluka troškovi općinsko vijeće


01.07.2021.

Suglasnosti za održavanje okupljanja od 01.07.2021


21.06.2021.

Civilno Društvo Istra - Održan prvi partnerski sastanak projekta financiranog kroz ITU mehanizam Urbanog područja Pula


13.05.2021.

OBAVIJEST IZGRADNJA NISKJONAPONSKE MREŽE U SJEVEROISTOČNOM DIJELU NASELJA MARČANA


27.04.2021.

Obavijest o natječaju Mali projekti za bolje sutra


18.02.2021.

POSLOVNIK O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE MARČANA


29.01.2021.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Općine Marčana


11.01.2021.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava potpore poduzetnicima na području Općine Marčana za 2020. godinu


08.01.2021.

Natječaj za direktora Mandalena d.o.o. Marčana


04.01.2021.

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine MarčanaOPĆI PODACI O OPĆINI MARČANA


Naziv: Općina Marčana
Adresa sjedišta: Marčana 158, 52206 Marčana
Matični broj: 2543648
OIB: 34665962557
IBAN: HR8924020061825400007
BIC (SWIFT) ESBCHR22
REUTERS ESZH
Telefoni: 052/571-058, 052/571-098
Telefax: 052/571-075
E-mail: marcana@marcana.hr

Općina Marčana nalazi se na području Istarske županije u jugoistočnom dijelu istarskog poluotoka, graniči sa gradovima Vodnjan i Pula te općinama Barban, Svetvinčenat i Ližnjan.
Preko raškog zaljeva Općina Marčana graniči i s Općinom Raša na Labinštini.

Općina Marčana ima površinu od 131 km2. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine imala je 4.206 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine imala je 3.886 stanovnika),
dok prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na kraju 2020. godine, na njezinom području prebivalište ime 4.650 građana. Najveće naselje je Marčana sa 1148 stanovnika,
a slijede Loborika sa 1050 stanovnika, Rakalj sa 468, Krnica sa 301, Peruški sa 238, Divšići sa 196, Kavran sa 158, Orbanići sa 151, Pavićini sa 116, Prodol sa 108, Filipana i Hreljići sa
po 100, Šegotići sa 92, Šarići sa 75, Cokuni sa 71, Kujići sa 64, Pinezići sa 54, Mali Vareški sa 53, Bratulići sa 31, Belavići sa 30, Mutvoran sa 24 i Veliki Vareški sa 22 stanovnika.
U sklopu teritorija naprijed navedenih naselja nalazi se veći broj naseljenih mjesta, i to: Balići, Biletići, Boduleri, Cetinići, Cveki, Dvori, Krnički porat, Krvavići, Kuftići, Kužinići, Livovići,
Išići, Jovići, Jukići, Marusi, Matelići, Negričani, Radeki-Glavica, Radeki-Polje, Stancija Buršići, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peličeti, Stancija Stara, Škabići i Valtursko polje

Općina Marčana obuhvaća u cijelosti katastarske općine Kavran, Loborika, Krnica i Marčana, veći dio katastarskih općina Rakalj i Filipana, te manje dijelove katastarskih općina
Galižana, Muntić, Valtura i Vodnjan.

Općina Marčana ima razvedenu obalu s ukupno 36 km obalne crte počevši od raškog zaljeva na sjeveru do zaljeva Budava na jugu. Prostor ima obilježja karakteristična
za elemente "crvene Istre", a klima je mediteranska.

Ovdje možete i postaviti svoja PITANJA ILI DATI PRIJEDLOGE I PRIMJEDBE  u svezi  djelokruga rada Općine Marčana, komunalnih trgovačkih društava čiji je osnivač ili suosnivač
Općina Marčana. Na svako vaše pitanje, prijedlog ili primjedbu  odgovorit ćemo izravno na vaš e-mail.OPĆI AKTI


Statut Općine Marčana

Ostali važniji opći aktiOPĆINSKA TIJELA


Općinsko vijeće - nadležnost i sastav

Općinski načelnikJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Jedinstveni upravni odjel

Uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela
MJESNA SAMOUPRAVA

Mjesna samoupravaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MARČANA

Službene novine Općine Marčana za 2022 broj 1-13

Službene novine Općine Marčana za 2021

Službene novine Općine Marčana za 2020

Službene novine Općine Marčana za 2019JAVNA PODUZEĆA, USTANOVE I UDRUGE


Mandalena d.o.o. Marčana

Trgovačka društva čiji je suosnivač Općina Marčana

Predškolska ustanova "Vrtuljak" Marčana | link

Turistička zajednica Općine Marčana | link

Poljoprivredna udruga Agro Marčana

DVD Općine Marčana

Športske udruge

Ostale udruge

Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području PulaNositelj projekta: Općina Marčana

Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije

Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond

Trajanje: 28. svibnja 2021. - 28. svibnja 2023.

Lokacija: Istarska županija

Ukupna vrijednost projekta: 2.201.232,00 kn

Ukupna sredstva za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva: 516.700,00 kn


ARHIVA NOVOSTI:


Odluka Načelnika- rad sa strankama za vrijeme COVID 19 od 13.07.2020.

Odluka - rad sa strankama za vrijeme COVID 19

Procedura izdavanja propusnica

- Obrazac zahtjeva za izdavanje propusnice

Odluka Načelnika u svezi koronavirusa

Obavijest - kontakti Općine u svezi krize uvjetovane koronavirusom

Odluka Načelnika - dodatne mjere u svezi koronavirusa


Poziv na prezentaciju natječaja Marčana

Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici

Priopćenje "Aktivni u zajednici" Marčana

LAGUR Istarska batana - Program radionice za korisnike

Objava javne rasprave SUO za eksploataciju AG kamena Marčana

Objava javne rasprave o prijedlogu UPU Išići -Sjever

- dokumentacija prijedloga navedenog Plana za javnu raspravu UPU Išići -Sjever

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"- NETEHNIČKI SAŽETAK

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"

Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamušćica i PPUO Marčana


OBAVIJEST O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Obavijest o javnoj raspravi o Planu razvoja širokopojasnog internetaObjave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja 2021

Konačni rezultati ponovljenih izbora za općinskog načelnika 23.05.2021.

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Marčana 16.05.2021.

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Marčana

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana - drugi krug

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana - drugi krug

Objave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana:

ZBIRNA LISTA I KANDIDATURE ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE MARČANA

ZBIRNA LISTA I KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA

Konačna Odluka o drugom krugu izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Rezultati izbora za Općinsko vijeće Općine Marčana

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Odluka o drugom krugu izbora za Općinskog načelnika Općine Marčana

Kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Marčana

Kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Marčana


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022


OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, KOLEKTOR K-10 I OGRANCI

- Prometna regulacija Marčana K-10

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, KOLKETORI K-3, K-3.2

- Prometna regulacija K-3, K-3,2

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, KOLEKTORI K-4, K-4.1.

- Prometna regulacija K-4, K-4,1

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, KOLKETOR K-7, DIONICA 5-7

- Prometna regulacija K-7

OBAVIJEST - IZGRADNJA KANALIZACIJE U MARČANI, DIONICA OD PLACE DO D66

OBAVIJEST RADOVI NA SANITARNOJ KANALIZACIJI U MARČANI

- Pregledna karta kanalizacije Marčane

Sinergijom do zapošljavanja - informacija o završetku projekta

Poziv, Plan upravljanja za GJ Proština

Uređajni zapisnik za javni uvid GJ Proština 25.08.2020

Odluka o davanju suglasnosti za prijenos udjela Luka Pula doo

Obavijest o mogućnosti dodjele grobnih mjesta- groblja Hreljići i Mutvoran

Obavijest o obustavi javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističkog područja Krnički porat - Sjeverozapad

POZIV za mlade - Potencijal zajednice Projekt SOS

EU PROJEKT - BESPLATNI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA NEZAPOSLENE OSOBE

Obavijest o koncesiji za pražnjenje sabirnih jama

Obavijest potreba izrade Europske kartice zdravstvenog osiguranja

OBAVIJEST O PROMJENI RAČUNA OPĆINSKOG PRORAČUNA OD 07.01.2020.