Općina Marčana
Važniji telefoni i adrese


POŠTANSKI UREDI:

Poštanski ured Marčana 052/571-071 ; fax . 052/571-018
Poštanski ured Krnica 052/556-199 ; fax . 052/556-002


BANKE:

OTP banka d.d. - Poslovnica Marčana 052/571-294


OSNOVNE ŠKOLE:

Osnovna škola Marčana 052/571-310 i 052/571-166
Osnovna škola Marčana, Područno odjeljenje Loborika, 052/550-303
Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica 052/556-015 i 052/556-420
Osnovna škola Divšići 052/580-432

VRTIĆI:

Predškolska ustanova Vrtuljak Marčana 052/571-222
Predškolska ustanova Vrtuljak Marčana, Područno odjeljenje Rakalj 052/556-071
Dječji vrtić Pinokio Loborika 052/550-265
Dječji vrtić Pingvin, Odjeljenje Loborika 099/351-5099


ZDRAVSTVENE USLUGE:

Dom zdravlja Pula - ambulanta Marčana 052/571-034
Stomatološka ordinacija dr.Kristina Valetić u Marčani 052/571-476
Ljekarna vl.Bobanović-Vujnović Irene u Marčani 052/571-375


ŽUPNI UREDI:

Župni ured Marčana 052/571-106
Župni ured Rakalj 052/556-329
Župni ured Hreljići 052/580-557


TURISTIČKA ZAJEDNICA I UDRUGE NA RAZINI OPĆINE:

Turistička zajednica Općine Marčana, 052/571-058 i 052/556-366, fax. 052/571-075
Poljoprivredna udruga "Agro Marčana" Marčana 052/571-098, fax. 052/571-075
Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Marčana, 052/571-058, fax. 052/571-075


ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA:

Mandalena d.o.o. Marčana 052/571-058, fax 052/571-075


USLUGE ODVOZA I ZBRINJAVANJA FEKALIJA IZ SABIRNIH JAMA:

Tramuntana d.o.o. Marčana 052/571-228 i 098/335-725


POGREBNE USLUGE I CVIJEĆARNICE:

E & E d.o.o. Marčana, 571-304, 091-534-1038 i 098-701-344
TIMEX d.o.o. Marčana 571-299 i 098/219-299


AGRARIJE:

MLADENCOMMERCE d.o.o., Agrocentar Marčana, Marčana 83A 571-284
TIMEX obrt Marčana 571-299 i 098/219-299


AUTOTAXI PRIJEVOZ I IZNAJMLJIVANJE VOZILA

Obrt za iznajmljivanje kuća za odmor, vozila i taksi služba DRINAK Rakalj
vl. Livio Milohanić 098/490-745, livio.milohanic@pu.htnet.hr
Obrt za taksi prijevoz i iznajmljivanje automobila "TAXI-VOLVO CAR"
vl. Bruno Pilar 091/598-0665


FRIZERSKI SALONI:

Frizerski obrt ELLA vl.Daniela Učkar-Lukašić u Marčani 098/335-748
Frizerski obrt LAS vl. Mirela Peruško u Marčani 052/571-125


TISKARSKI OBRTI:

Tiskarski obrt ALMAR Rakalj vl.Đino Siljan 052/556-375


STOLARSKI OBRTI:

Stolarski obrt LEDRA Krnica vl.Eduard Raponja 052/556-154
Stolarski obrt ŠKVARA Rakalj vl.Denis Percan 052/556-177


KAMENOKLESARI:

DEL BIANCO d.o.o. Krnica 052/556-041 i 052/556-042
Kamenoklesarski obrt CETINA Krvavići vl. Ratko Cetina 052/580-587
Kamenoklesarski obrt KAMEN PERCAN Rakalj vl. Mladen Percan 052/556-421
Kamenoklesarski obrt OBRADA -KAMEN Rakalj vl. Silvano Laković 052/556-239 i 098-367-804
Kamenoklesarski obrt STINA Rakalj - vl.Đino Percan 052/556-194


AUTOMEHANIČAR I VUČNA SLUŽBA:

Automehaničarski obrt KLJUČ Divšići - vl. Davor Celija 052/580-630, 052/580-666 i 098/420-124


AUTOKAROSERI I AUTOLAKIRERI:

Obrt AUTOKAROSER BRUNJAK Marčana vl. Rade Brunjak 052/571-400 i 098/490-776
Obrt AUTOKAROSER ORLIĆ GORAN
ZIZI d.o.o. Filipana (Aleksa Bizjak) 052/580-599


HOTELI, PANSIONI I ODMARALIŠTA:

Hotel Croatia - Duga Uvala 052/553-256, 052/553-411 i 052/553-279
Hotel Carmen - Luka Krnica 052/556-272, 052/556-474, 052/556-362 i 052/556-360
Pansion "Villa Chiara" Pavičini 052/553-234
Apartmani Hostin d.o.o. Duga uvala 052/553-348
Dječje odmaralište "CVRČAK" Duga uvala 052/553-281, fax.052/553-234


AUTOKAMPOVI:

Obrt za ugostiteljstvo i turizam "K RIBARU" Krnički porat vl. Maurizio Maurel 052/ 556-245
Autokamp Škuflić Krnički porat 052/556-278


OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI:

Pizzeria LUNA - Prodol 052/580-174
Pizzeria KATARINA - Marčana 052/571-092
Bufet DOPO LAVORO- Marčana 052/571-164
Gostionica BEPO - Krnica 052/556-466
Pizzeria "KUM" Krnica 052/556-171
Ugost.obrt "K RIBARU" Luka Krnica 052/556-245
Restoran "Sv.Mikula" Rakalj 052/556-413, 052/556-456
Zalogajnica "VESNA" Loborika 052/550-468
Ugostiteljski obrt TURIST - Prodol 052/580-590
Ugostiteljski obrt "LOBORIKA" Loborika 052/550-366
Ugostiteljski obrt "JOJO" Marčana 099/342 7484
Buffet "MARČANAC" Marčana 052/571-456
AGROTURIZAM "ISTRA PARTNER" Bratulići 052/544-400 091/221-9381
www.agroturizam-istra-partner.com, agropansion-partner@email.htnet.hr
Gostionica "TERAN Bivio Manjadvorci 052/580-324
Ugostiteljski obrt "KOD SONJE" Kavran 052/553-183
Konoba "KAŽUN" Pavičini 052/553-238
Caffe bar "ACAPULCO" Peruški 091/3636-333


VINARSKI PODRUMI:

KALAVOJNA D.O.O. Radeki polje 098/457-060
OPG JOSIP SILJAN Šegotići 098/163-5767