Općina Marčana


Grafički prikazi PDF4 K.O. RAKALJ

  4.1.BILETIĆI - MANJADVORCI
  4.2.JUKIĆI - RAKALJ
  4.3.KRČINA - KRNIČKI PORAT
  4.4.RAKALJ A

5 K.O. KRNICA

  5.1.PRODOL - KRNICA
    PRODOL
    PRODOL - BIVIO
    STARA STANCIJA
    STANCIJA BRČEVAC
    ŠKABIĆI
    STANCIJA BURŠIĆI
    OSIPIĆI
    KRNICA SJEVEROZAPAD proizvodnja
    RASKRIŽ
    VLAŠIĆ
    KRNICA
    LANIŠTA
    SUHAČA

  5.2.KRNICA - VELIKI VAREŠKI
    KUMPARIČKA
    MUTVORAN
    CVEKI - COKUNI
    KRNIČKI PORAT
    KRIŽ proizvodnja
    STANCIJA PERUŠKO
    MALI VAREŠKI - JOVIĆI - VERLIĆI
    MARUSI
    PERUŠKI - IŠIĆI
    TURISTIČKI PUNKT PERUŠKI
    VELIKI VAREŠKI

  5.3.VELIKI VAREŠKI - DUGA UVALA
    PAVIČINI
    ŠEGOTIĆI
    DUGA UVALA turizam
    KAVAL turizam

  5.4.PRODOL
  5.5.KRNICA A
  5.6.KRNICA B
  5.7.MUTVORAN
  5.8.CVEKI - COKUNI
  5.9.PERUŠKI
  5.10.MALI VAREŠKI, JOVIĆI
  5.11.VELIKI VAREŠKI
  5.12.ŠEGOTIĆI
  5.13.PAVIČINI

6 K.O. KAVRAN

  6.1.KAVRAN
  6.2.KAVRAN(sjeverni dio)
  6.3.KAVRAN(južni dio)
  6.4.BUDAVA
  6.5.VAL KAVRAN

7 K.O. FILIPANA

  7.1.KUFTIĆI - NEGRIČANI
  7.2.ŠARIĆI - PINEZIĆI
  7.3.KUFTIĆI
  7.4.BALIĆI
  7.5.MAROVIĆI
  7.6.ORBANIĆI
  7.7.CETINIĆI, MATELIĆI
  7.8.FILIPANA
  7.9.KUŽINIĆI
  7.10.DIVŠIĆI
  7.11.KRVAVIĆI
  7.12.ŠARIĆI
  7.13.PINEZIĆI

8 K.O. MARČANA

  8.1.LJUBIĆEVA STANCIJA - MARČANA
  8.2.MARČANA - KAVRANČEVI DVORI
  8.3.MARČANA A
  8.4.MARČANA B

9 K.O. LOBORIKA


10 K.O. VALTURA

  10.1.STANCIJA PELIĆETI - STANCIJA ŽMAK

11 K.O. VODNJAN

  11.1.BODULERI - STANCIJA CELIJA