Op鎖na Mar鑑na

Aktuelno


Izvje规e o ponovnoj javnoj raspravi o 2.ID PPUO Mar鑑na od 01.08. do 10.08.2022


Javni poziv za prijave 箃eta od su筫 na obrascu PN


PRIJEDLOG 2.ID PPUOM za PONOVNU JAVNU RASPRAVU od 01.08. do 10.08.2022.

Obrazac za primjedbe na prijedlog 2.ID PPUO Mar鑑na ponovna javna rasprava

Izvje规e o javnoj raspravi o 2.ID PPUO Mar鑑na od 26.04. do 25.05. 2022


Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne Mar鑑na


2. ID PPUOM - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU 26.04.2022.

Obrazac za primjedbe - javna rasprava ID PPUOM

Izvje规e o JR ID PPUO Mar鑑na od 15.10.2020. do 13.11.2020


Objava javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne Mar鑑na


Izvje规e o provedenom savjetovanju - Odluka o na鑙nu sakupljanja komunalnog otpada


Plan savjetovanja s javno规u za 2022. godinu


Savjetovanje Odluka o na鑙nu pru綼nja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada do 19.01.2022.


IZVJE┢A O SAVJETOVANJIMA DO 10.12.2021


Izvje规e o preovedenom savjetovanju o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata


Studija utjecaja na okoli TS rasklopi箃a Guran

Studija o utjecaju na okoli TS rasklopi箃a Guran Rje筫nje


Izvje规e o javnoj raspravi za UPU Krni鑛i porat Sjeverozapad


Obavijest o javnoj raspravi TS rasklopi箃a Guran


Savjetovanja sa zainterersiranom javno规u do 10.12.2021


Razvoj i podr筴a razvoju odr緄vih modela zapo筶javanja ranjivih skupina na Urbanom podru鑚u Pula


Savjetovanje Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju studenata


ZBIRNA LISTA I KANDIDATURE ZA IZBOR NA菶LNIKA OP艻NE MAR華NA

ZBIRNA LISTA I KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR 萀ANOVA OP艻NSKOG VIJE艫 OP艻NE MAR華NA


OP艻NSKO IZBORNO POVERENSTVO - KONTAKT TELEFONI


Izvje规e o savjetovanuju Godi筺ji plan upravljanja imovinom za 2021

Izvje规e o savjetovanuju Strategija upravljanja imovinom 2021-2027


Savjetovanje o Odluci o kriterijima i postupku provedbe javnog poziva za sufinanciranje kamate stambenih kredita


Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama u Op鎖ni Mar鑑na


Savjetovanje Strategija upravljanja imovinom 2021-2027 - Poziv i obrazac...

Savjetovanje Strategija upravljanja imovinom 2021-2027 - Nacrt prijedloga...


Savjetovajnje Plan upravljanja imovinom 2021 - Poziv i obrazac...

Savjetovajnje Plan upravljanja imovinom 2021 - Nacrt prijedloga...


Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog recikla緉og dvori箃a za 2021. godinu


Plan savjetovanja s javno规u za 2021. godinu


LINK I UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM IZLAGANJU UPU KRNI菿I PORAT-SJEVEROZAPAD


IZVJE┢A O SAVJETOVANJIMA DO 10.12.2020


Obavijest o obustavi javne rasprave o prijedlogu Urbanisti鑛og plana ure餰nja ugostiteljsko- turisti鑛og podru鑚a Krni鑛i porat - Sjeverozapad


SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U DO 10.12.2020


Nova objava javne rasprave o UPU Krni鑛i porat - Sjeverozapad

- prijedlog za javnu raspravu UPU Krni鑙ki porat - Sjeverozapad


Zaklju鑑k Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata- Zajednica sportskih udruga Op鎖ne Mar鑑na


Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama PPUO Mar鑑na

- prijedlog za javnu raspravu II. Izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na


Poziv, Plan upravljanja za GJ Pro箃ina

Ure餫jni zapisnik za javni uvid GJ Pro箃ina 25.08.2020


Savjetovanje u svezi Odluke o agrotehni鑛im mjerama u poljoprivredi


Odluka Na鑕lnika o odobravanju financijskih sredstava program i projekata u kulturi

Odluka Na鑕lnika o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte udrugaProcedura izdavanja propusnica

- Obrazac zahtjeva za izdavanje propusniceIZVJE┢A O SAVJETOVANJIMA ZAVR〦NIM 12.02.2020


Savjetovanje u svezi izmjena i dopuna Odluke o javnoj usluzi prikupljanja otpada

Savjetovanje u svezi Odluke o koeficijentima JUO Mar鑑na

Zaklju鑑k o prijavama na Javni natje鑑j Zajednice sportskih udrugaPlan savjetovanja s javno规u za 2020. godinuGODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA 2020.


IZVJE┢A O SAVJETOVANJIMA ZAVR〦NIM 07.12.2019


Javni natje鑑j za prodaju nekretnina 16.12.2019.- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Odluka o obavljanju dimnja鑑rskih poslova


SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U DO 07.12.2019

- 1.1.Nacrt Prora鑥na za 2020- obrazac za savjetovanje

- 1.2.Nacrt Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2020. - savjetovanje sa zaintersiranom javno规u

- Nacrt Programa u socijalnoj skrbi i zdravstbvu 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt programa u kulturi za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt programa u 筴olstvu za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa pred筴olskog odgoja za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa potpora udrugama civilnog dru箃va za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa u sportu za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Odluke o osnivanju Savjeta mladih Op鎖ne Mar鑑na - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa razvoja poduzetni箃va 2020- savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi -savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2020. godini - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Odluke o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinu - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa gra餰nja komunalne infrastrukture 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt programa odr綼vanja komunalne infrastrukture 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规uIzvje规e o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Loborika-jugoistok


Obavijest o natje鑑ju LAG Ju緉a Istra i poziv na radionicu 26.09.2019.


Obavijest o koncesiji za pra緉jenje sabirnih jama


Objava javne rasprave o UPU Loborika - Jugoistok

Prijedlog UPU Loborika - Jugoistok za javnu raspravu


Javni natje鑑j za prodaju gra餰vinskog zemlji箃a 09.08.2019


Izvje规e o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanisti鑛og plana ure餰nja Peru筴i-Sjever


Obavijest za 箄moposjednike k.o. Krnica, Mar鑑na i Rakalj


Odluka o financiranju programa i projekata udruga u kulturi za 2019. godinu


Obavijest potreba izrade Europske kartice zdravstvenog osiguranja


Odluka o financiranju programa i projekata udruga civilnog drustva


Raspored odvoza otpada od 15. 05. 2019. godine


OBAVIJEST O PONAVLJANJU RASPRAVE ZA PR㊣


Javni poziv za nadmetanje za dodjelu koncesije za pra緉jenje sabirnih jama na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na


Javni poziv za dostavu prijava za stru鑞o osposobljavanje za rad


Odluka o poni箃enju Javnog poziva


Javni poziv za prijavu gra餰vina u kojima se nalazi azbest

- Obrazac prijave gra餰vina u kojima se nalazi azbest


Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Nagrade i drugih priznanja Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu


Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog recikla緉og dvori箃a za 2019. godinu


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U ODLUKA O PAU〢LNOM POREZU NA IZNAJMLJIVANJE


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o visini pau筧lnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smje箃aja u turizmu


Odluka o izuzimanju op鎖nskog na鑕lnika


Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijlanoj skrbi

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o komunalnim djelatnostima

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o komunalnom doprinosu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o zabrani izvo餰nja radova u turisti鑛oj sezoni 2019.

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program gra餰njae komunalne infratrukture za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u 筽ortu za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program odr綼vanja komunalne infratrukture za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinuIzvje规e o JR o UPU UTP Kaval

Izvje规e o JR o UPU UTP Valkavran - Jug


Savjetovanje za zaintersiranom javno规u - Odluka o komunalnim djelatnostima na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na 2018


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Izvje规e o JR o izmjenama PPUO Mar鑑na u svezi UPU Valkavran - Jug


- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Odluka o izvr筧vanju prora鑥na za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Nacrt prijedloga Prora鑥na za 2019. godinui

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program gra餰nja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u 筴olstvu 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u pred筴olskom odgoju 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u kulturi 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu - Odluka o komunalnoj naknadi

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

- Savjetovanje za zaintersiranom javno规u - Odluka o zabrani radova tijekom turisti鑛e sezone u 2019. godiniUPU KAVAL - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


UPU VALKAVRAN JUG I IZMJENE I DOPUNE PPUO MARCANA - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


Objava javne rasprave o UPU Kaval


Objava javne rasprave o UPU Valkavran - Jug i izmjenama i dopunama PPUO Mar鑑na


Odluka o izradi ID PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Loborika-jugoistok


Izvje规e o JR o prijedlogu UPU Peru筴i-Jug


Obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje u ocjenjivanju LAGUR ISTARSKA BATANA


Odluka o izradi UPU Valkavran-Jug i IID PPUO Mar鑑na


Objava Javne rasprave UPU Peru筴i-Jug

- sadr綼j UPU Peru筴i-Jug


Izvje规e o JR-UPU I筰鎖 - Sjever


Objava javne rasprave o prijedlogu UPU I筰鎖 -Sjever

- dokumentacija prijedloga navedenog Plana za javnu raspravu UPU I筰鎖 -Sjever


Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamu规ica i PPUO Mar鑑naObavijest Agencije o zahtjevu za prodaju dr綼vnog poljoprivrednog zemlji箃a u k.o. Kavran


Izvje规e s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU Krase


Arhitektonski projekt zgrade dje鑚eg vrti鎍 u Mar鑑ni:

- Glavni projekt

- Situacija na geodetskoj podlozi 1

- Situacija na geodetskoj podlozi 2

- Temelji

- Podrum

- Prizemlje

- Galerija/ Kat

- Krov

- Ulazno pro鑕lje

- Pro鑕lja

- Presjeci


Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na

1. Odluka o dono筫nju Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

2. Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

5. Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na 08 - 2016


Odluka u svezi potrebe provedbe strate筴e procjene za SROM 2014-2020

Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje od 2016. do 2020. godineARHIVA NOVOSTI:


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Op鎖ne Mar鑑na

Prijedlog Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na za javnu raspravu


Odluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOM

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na 
>