Općina Marčana

Aktuelno


2. ID PPUOM - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU 26.04.2022.

Obrazac za primjedbe - javna rasprava ID PPUOM

Izvješće o JR ID PPUO Marčana od 15.10.2020. do 13.11.2020


Objava javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marčana


Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o načinu sakupljanja komunalnog otpada


Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu


Savjetovanje Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada do 19.01.2022.


IZVJEŠĆA O SAVJETOVANJIMA DO 10.12.2021


Izvješće o preovedenom savjetovanju o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata


Studija utjecaja na okoliš TS rasklopišta Guran

Studija o utjecaju na okoliš TS rasklopišta Guran Rješenje


Izvješće o javnoj raspravi za UPU Krnički porat Sjeverozapad


Obavijest o javnoj raspravi TS rasklopišta Guran


Savjetovanja sa zainterersiranom javnošću do 10.12.2021


Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula


Savjetovanje Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju studenata


ZBIRNA LISTA I KANDIDATURE ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE MARČANA

ZBIRNA LISTA I KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA


OPĆINSKO IZBORNO POVERENSTVO - KONTAKT TELEFONI


Izvješće o savjetovanuju Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021

Izvješće o savjetovanuju Strategija upravljanja imovinom 2021-2027


Savjetovanje o Odluci o kriterijima i postupku provedbe javnog poziva za sufinanciranje kamate stambenih kredita


Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama u Općini Marčana


Savjetovanje Strategija upravljanja imovinom 2021-2027 - Poziv i obrazac...

Savjetovanje Strategija upravljanja imovinom 2021-2027 - Nacrt prijedloga...


Savjetovajnje Plan upravljanja imovinom 2021 - Poziv i obrazac...

Savjetovajnje Plan upravljanja imovinom 2021 - Nacrt prijedloga...


Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2021. godinu


Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu


LINK I UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM IZLAGANJU UPU KRNIČKI PORAT-SJEVEROZAPAD


IZVJEŠĆA O SAVJETOVANJIMA DO 10.12.2020


Obavijest o obustavi javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističkog područja Krnički porat - Sjeverozapad


SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU DO 10.12.2020


Nova objava javne rasprave o UPU Krnički porat - Sjeverozapad

- prijedlog za javnu raspravu UPU Krničiki porat - Sjeverozapad


Zaključak Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata- Zajednica sportskih udruga Općine Marčana


Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama PPUO Marčana

- prijedlog za javnu raspravu II. Izmjena i dopuna PPUO Marčana


Poziv, Plan upravljanja za GJ Proština

Uređajni zapisnik za javni uvid GJ Proština 25.08.2020


Savjetovanje u svezi Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi


Odluka Načelnika o odobravanju financijskih sredstava program i projekata u kulturi

Odluka Načelnika o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte udrugaProcedura izdavanja propusnica

- Obrazac zahtjeva za izdavanje propusniceIZVJEŠĆA O SAVJETOVANJIMA ZAVRŠENIM 12.02.2020


Savjetovanje u svezi izmjena i dopuna Odluke o javnoj usluzi prikupljanja otpada

Savjetovanje u svezi Odluke o koeficijentima JUO Marčana

Zaključak o prijavama na Javni natječaj Zajednice sportskih udrugaPlan savjetovanja s javnošću za 2020. godinuGODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA 2020.


IZVJEŠĆA O SAVJETOVANJIMA ZAVRŠENIM 07.12.2019


Javni natječaj za prodaju nekretnina 16.12.2019.- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova


SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU DO 07.12.2019

- 1.1.Nacrt Proračuna za 2020- obrazac za savjetovanje

- 1.2.Nacrt Proračuna Općine Marčana za 2020. - savjetovanje sa zaintersiranom javnošću

- Nacrt Programa u socijalnoj skrbi i zdravstbvu 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt programa u kulturi za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt programa u školstvu za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt Programa predškolskog odgoja za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt Programa potpora udrugama civilnog društva za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt Programa u sportu za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Marčana - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt Programa razvoja poduzetništva 2020- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi -savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2020. godini - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2020. godinu - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Nacrt programa održavanja komunalne infrastrukture 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

ž

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Loborika-jugoistok


Obavijest o natječaju LAG Južna Istra i poziv na radionicu 26.09.2019.


Obavijest o koncesiji za pražnjenje sabirnih jama


Objava javne rasprave o UPU Loborika - Jugoistok

Prijedlog UPU Loborika - Jugoistok za javnu raspravu


Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 09.08.2019


Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Peruški-Sjever


Obavijest za šumoposjednike k.o. Krnica, Marčana i Rakalj


Odluka o financiranju programa i projekata udruga u kulturi za 2019. godinu


Obavijest potreba izrade Europske kartice zdravstvenog osiguranja


Odluka o financiranju programa i projekata udruga civilnog drustva


Raspored odvoza otpada od 15. 05. 2019. godine


OBAVIJEST O PONAVLJANJU RASPRAVE ZA PRŠI


Javni poziv za nadmetanje za dodjelu koncesije za pražnjenje sabirnih jama na području Općine Marčana


Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad


Odluka o poništenju Javnog poziva


Javni poziv za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest

- Obrazac prijave građevina u kojima se nalazi azbest


Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Nagrade i drugih priznanja Općine Marčana za 2019. godinu


Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2019. godinu


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ODLUKA O PAUŠALNOM POREZU NA IZNAJMLJIVANJE


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu


Odluka o izuzimanju općinskog načelnika


Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijlanoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Odluka o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Odluka o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Odluka o zabrani izvođenja radova u turističkoj sezoni 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program građenjae komunalne infratrukture za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog društva za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u školstvu za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u športu za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program održavanja komunalne infratrukture za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Proračun Općine Marčana za 2019. godinuIzvješće o JR o UPU UTP Kaval

Izvješće o JR o UPU UTP Valkavran - Jug


Savjetovanje za zaintersiranom javnošću - Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Marčana 2018


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Izvješće o JR o izmjenama PPUO Marčana u svezi UPU Valkavran - Jug


- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Marčana za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću -Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Proračuna za 2019. godinui

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću -Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog društva 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_Program javnih potreba u školstvu 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_Program javnih potreba u predškolskom odgoju 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_Program javnih potreba u kulturi 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu - Odluka o komunalnoj naknadi

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

- Savjetovanje za zaintersiranom javnošću - Odluka o zabrani radova tijekom turističke sezone u 2019. godiniUPU KAVAL - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


UPU VALKAVRAN JUG I IZMJENE I DOPUNE PPUO MARCANA - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


Objava javne rasprave o UPU Kaval


Objava javne rasprave o UPU Valkavran - Jug i izmjenama i dopunama PPUO Marčana


Odluka o izradi ID PPUO Marčana

Odluka o izradi UPU Loborika-jugoistok


Izvješće o JR o prijedlogu UPU Peruški-Jug


Obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje u ocjenjivanju LAGUR ISTARSKA BATANA


Odluka o izradi UPU Valkavran-Jug i IID PPUO Marčana


Objava Javne rasprave UPU Peruški-Jug

- sadržaj UPU Peruški-Jug


Izvješće o JR-UPU Išići - Sjever


Objava javne rasprave o prijedlogu UPU Išići -Sjever

- dokumentacija prijedloga navedenog Plana za javnu raspravu UPU Išići -Sjever


Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamušćica i PPUO MarčanaObavijest Agencije o zahtjevu za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta u k.o. Kavran


Izvješće s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU Krase


Arhitektonski projekt zgrade dječjeg vrtića u Marčani:

- Glavni projekt

- Situacija na geodetskoj podlozi 1

- Situacija na geodetskoj podlozi 2

- Temelji

- Podrum

- Prizemlje

- Galerija/ Kat

- Krov

- Ulazno pročelje

- Pročelja

- Presjeci


Strategija razvoja Općine Marčana

1. Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Marčana 2016-2020

2. Strategija razvoja Općine Marčana 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Marčana

5. Službene novine Općine Marčana 08 - 2016


Odluka u svezi potrebe provedbe strateške procjene za SROM 2014-2020

Strategija razvoja Općine Marčana za razdoblje od 2016. do 2020. godineARHIVA NOVOSTI:


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Općine Marčana

Prijedlog Strategije razvoja Općine Marčana za javnu raspravu


Odluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOM

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Marčana

Odluka o izradi UPU Krnički porat - lučko područje

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Marčana 
>