JAVNI NATJEČAJ Za prijam u službu Višeg referenta – komunalnog redara – prometnog redara – pomorskog redara u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno gospodarstvo i izgradnju Općine Marčana

JAVNI NATJEČAJ Za prijam Spremača/ice u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, gospodarstvo, financije i javnu nabavu Općine Marčana

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekta koje u pojedinim područjima provode udruga civilnog društva u 2024. godini

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga u sportu na području Općine Marčana za 2024. godinu.