JAVNI POZIV O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NCP 319, NCP 320 I NCP 321 K.O. KRNICA U KATASTRSKOM OPERATU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

JAVNI POZIV O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE NC 201 K.O. KAVRAN U KATASTRSKOM OPERATU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

JAVNI POZIV poduzetnicima sa područja Općine Marčana za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Marčana u 2023. godini

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV obavještava nositelje prava na katastarskim česticama na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta na području naselja Rakalj