Općina Marčana
Važniji telefoni i adrese


POŠTANSKI UREDI:

Poštanski ured Marčana, 052/571-071 ; fax. 052/571-018
Poštanski ured Krnica, 052/556-199 ; fax. 052/556-002


OSNOVNE ŠKOLE:

Osnovna škola Marčana, 052/571-310 ; 052/571-166
Osnovna škola Marčana, Područno odjeljenje Loborika, 052/550-303
Osnovna škola Vladimira Nazora Krnica, 052/556-015 ; 052/556-420
Osnovna škola Divšići, 052/580-432

VRTIĆI:

Predškolska ustanova Vrtuljak Marčana, 052/571-222
Predškolska ustanova Vrtuljak Marčana, Područno odjeljenje Rakalj, 052/556-071
Dječji vrtić Pinokio Loborika, 052/550-265
Dječji vrtić Pingvin, Odjeljenje Loborika, 099/351-5099


ZDRAVSTVENE USLUGE:

Dom zdravlja Pula - ambulanta Marčana, 052/571-034
Stomatološka ordinacija dr.Kristina Valetić u Marčani, 052/571-476
Ljekarna vl.Bobanović-Vujnović Irene u Marčani, 052/571-375


ŽUPNI UREDI:

Župni ured Marčana 052/571-106
Župni ured Rakalj 052/556-329
Župni ured Hreljići 052/580-557


TURISTIČKA ZAJEDNICA:

Turistička zajednica Općine Marčana, 052/823-696; e-mail: tz-opcina.marcana@pu.t-com.hr


ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA:

Mandalena d.o.o. Marčana, 052/571-058 int.1 ; fax 052/571-075


POGREBNE USLUGE I CVIJEĆARNICE:

E & E d.o.o. Marčana, 052/571-304, 091/534-1038, 098/701-344
TIMEX d.o.o. Marčana, 052/571-299, 098/219-299


AGRARIJE:

MLADENCOMMERCE d.o.o., Agrocentar Marčana, Marčana 83A, 052/571-284
TIMEX obrt Marčana 052/571-299, 098/219-299


AUTOTAXI PRIJEVOZ I IZNAJMLJIVANJE VOZILA

Obrt za iznajmljivanje kuća za odmor, vozila i taksi služba DRINAK Rakalj
vl. Livio Milohanić 098/490-745, e-mail: livio.milohanic@pu.htnet.hr
Obrt za taksi prijevoz i iznajmljivanje automobila "TAXI-VOLVO CAR"
vl. Bruno Pilar 091/598-0665


FRIZERSKI SALONI:

Frizerski obrt ELLA, vl.Daniela Učkar-Lukašić u Marčani, 098/335-748
Frizerski obrt LAS, vl. Mirela Peruško u Marčani, 052/571-125


TISKARSKI OBRTI:

Tiskarski obrt ALMAR, Rakalj, vl.Đino Siljan, 052/556-375


STOLARSKI OBRTI:

Stolarski obrt LEDRA, Krnica, vl.Eduard Raponja, 052/556-154
Stolarski obrt ŠKVARA, Rakalj, vl.Denis Percan, 052/556-177


KAMENOKLESARI:

DEL BIANCO d.o.o., Krnica, 052/556-041 ; 052/556-042
Kamenoklesarski obrt KAMEN PERCAN, Rakalj, vl. Mladen Percan, 052/556-421
Kamenoklesarski obrt OBRADA-KAMEN, Rakalj, vl. Silvano Laković, 052/556-239 ; 098/367-804


AUTOMEHANIČAR I VUČNA SLUŽBA:

Automehaničarski obrt KLJUČ, Divšići, vl. Davor Celija, 052/580-630, 052/580-666, 098/420-124


AUTOKAROSERI I AUTOLAKIRERI:

Obrt AUTOKAROSER BRUNJAK, Marčana, vl. Rade Brunjak, 052/571-400, 098/490-776
Obrt AUTOKAROSER ORLIĆ GORAN, 098/290-314
ZIZI d.o.o. Filipana, Aleksa Bizjak, 052/580-599


HOTELI, PANSIONI I ODMARALIŠTA:

Hotel Croatia - Duga Uvala, 052/553-256, 052/553-411 i 052/553-279
Hotel Carmen - Luka Krnica, 052/556-272, 052/556-474, 052/556-362 i 052/556-360
Pansion "Villa Chiara" Pavičini, 052/553-234
Apartmani Hostin d.o.o. Duga uvala, 052/553-348
Dječje odmaralište "CVRČAK" Duga uvala, 052/553-281, fax.052/553-234


AUTOKAMPOVI:

Obrt za ugostiteljstvo i turizam "K RIBARU" Krnički porat, vl. Maurizio Maurel, 052/556-245
Autokamp Škuflić, Krnički porat, 052/556-278


OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI:

Restaurant "RIŠPET" Bivio Manjadvorci, 052/580-500, 099/2270-093
AGROTURIZAM "ISTRA PARTNER" Bratulići, 052/544-400, 091/221-9381
www.agroturizam-istra-partner.com, e-mail: agropansion-partner@email.htnet.hr
Pizzeria "LUNA" Prodol, 052/580-174
Ugostiteljski obrt "TURIST" Prodol, 052/580-590
Pizzeria KATARINA Marčana, 052/571-092
Bufet DOPO LAVORO Marčana, 052/571-164
Gostionica BEPO Krnica, 052/556-466
Pizzeria "KUM" Krnica, 052/556-171
Ugost.obrt "K RIBARU" Luka Krnica, 052/556-245
Restoran "Sv.Mikula" Rakalj, 052/556-413, 052/556-456
Bistro Pizzeria "VESNA" Loborika 31, 052/550-468
Buffet "MARČANAC" Marčana 166, 052/571-456
Caffe bar "ACAPULCO" Peruški, 091/3636-333


VINARSKI PODRUMI:

KALAVOJNA D.O.O. Radeki polje, 098/457-060
OPG JOSIP SILJAN Šegotići, 098/1635-767