Općina Marčana


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI


Izjava o pristupačnosti Općina Marčana nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (>Narodne novine<, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Marčana koje se nalazi na adresi www.marcana.hr


Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općine Marčana www.marcana.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

-- Strukturalni elementi za odvajanje cjelina. Ne koriste se strukturalni elementi (header, footer, nav, section, article, aside) za odvajanje cjelina. Ne postoje odgovarajuće alternative te ih je potrebno pridružiti predlošku/predlošcima stranica.


-- Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem. Trenutno ne postoji alternativa određenim datotekama, prijedlog je unos datoteka u strojno čitljivom obliku što je više moguće, kako bi datoteke bile čitljive čitačima ekrana.


-- Slike. Web stranica sadrži malo slika, od kojih slika "trnica_org.jpg" ne sadrži prikladan tekstualni naziv (alt atribut) na hrvatskom jeziku. Preporuka je na svaku sliku dodati prikladan tekstualni naziv.


Općina Marčana radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 29. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.


Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Marčana.


Izjava je zadnji put preispitana 29. listopada 2020. Općina Marčana redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Marčana.


Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Marčana korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Marčana 158, 52206 Marčana

Tel: +385 (0)52 571 058

E mail:marcana@marcana.hr


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr