Op鎖na Mar鑑na


OP艻NSKI PRORA萓N
Prve izmjene i dopune Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2022. godinu


Obrazlo緀nje Prvih Izmjena i dopuna Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2022. godinuGodi筺ji izvje筧j o izvr筫nju Prora鑥na za 2021.


Prora鑥n u malom 2022


Izvje箃aji prora鑥na za razdoblje 01.01-31.12.2021 Prora鑥n MAR華NA 2021-12

Op鎖na Mar鑑na Bilje筴e uz financijska izvje规a sije鑑nj-prosinac 2021. godine


Odluka o izvr筧vanju prora鑥na za 2022 godinu

Program gra餰nja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va 2022. godinu

Program javnih potreba u kulturi 2022.

Program javnih potreba u pred筴olskom odgoju 2022. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2022. godinu

Program javnih potreba u sportu 2022. godinu

Program javnih potreba u 筴olstvu 2022. godinu

Program kori箃enja sredstava naknade za zadr綼vanje za 2022. godinu

Program mjera poticanja malog i srednjeg poduzetni箃va na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na za 2022. godinu

Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2022. godinuProra鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2022. godinu

Obrazlo緀nje Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2022 godinuDruge izmjene i dopune Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2021. godinu

Obrazlo緀nje Drugih izmjena i dopuna Prora鑥na za 2021. godinuPolugodi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2021. godinu

Obrazlo緀nje polugodi筺jeg izvje箃aja Prora鑥na 1-6 2021.Prve izmjene i dopune Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2021. godinu

Obrazlo緀nje I izmjena i dopuna Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2021. godinu

Obrazlo緀nje I izmjena i dopuna prora鑥na za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sa programima i aktivnostimaGodi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinu

Obrazlo緀nje Godi筺ji izvje箃aj Prora鑥na za 2020 godinu


Prora鑥n u malom za 2021. godinu


Op鎖na Mar鑑na referentna stranica 2020-12

Potvrda FINE 2020-12 Op鎖na Mar鑑na

Prora鑥n MAR華NA 2020-12

Op鎖na Mar鑑na Bilje筴e uz financijska izvje规a sije鑑nj-prosinac 2020. godineGodi筺ji plan razvoja civilne za箃ite 2021

Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va 2021

Program javnih potreba u kulturi 2021

Program javnih potreba u pred筴olskom odgoju 2021

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2021

Program javnih potreba u sportu 2021

Program javnih potreba u 筴olstvu 2021

Program mjera poticanja poduzetni箃va 2021.Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2021. godinu

Program kori箃enja sredstava naknade za zadr綼vanje nezakonito izgra餰nih zgrada na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na za 2021. godinu

Program gra餰nja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2021. godinuPopis korisnika sponzorstava i donacija za razdoblje 01.01-31.12.2020. godinePRORA萓N OP艻NE MAR華NA ZA 2021. GODINU

Obrazlo緀nje Prora鑥na 2021II Izmjene i dopune Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinu

Obrazlo緀nje II Izmjene i dopuna Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinuI Izmjene i dopune Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinu

Obrazlo緀nje I Izmjena i dopuna Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinuPolugodi筺ji izvje箃aj Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje 01.01- 30.06.2020. godine

Obrazlo緀nje Polugodi筺jeg izvje箃aja Op鎖ne Mar鑑na 01.01- 30.06.2020. godineGodi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu

Obrazlo緀nje godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Prora鑥na za 2019. godinuFinancijski izvje箃aj Op鎖ne Mar鑑na 31.12.2019 konsolidirano

Bilje筴e uz financijska izvje规a 2019 -12 konsolidiranoBilje筴e uz financijske izvje箃aje za 2019 godinu

Obrasci financijskog izvje箃aja za 2019 godinuPopis korisnika sponzorstava i donacija za 2019. godinu


Prora鑥n u malom Op鎖ne Mar鑑na za 2020 godinu


Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinu

Obrazlo緀nje Prora鑥na za 2020 godinu

Odluka o izvr筧vanju prora鑥na za 2020 godinu


- Program gra餰nja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

- Program javnih potreba - udruge civilnog dru箃va za 2020. godinu

- Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2020 godinu

- Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. godinu

- Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

- Program javnih potrebau 筴olstvu za 2020. godinu

- Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetni箃va na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinuPrve Izmjene i dopune Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu


Polugodi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu


Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2018. godinu


Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2018. godinu


Bilje筴e uz financijske izvje箃aje za 2018 godinu

Obrasci financijskog izvje箃aja za 2018 godinu


Polugodi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2018. godinu


Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu


Obrasci financijskih izvje箃aja za 2017 god

Biljke筴e uz financijski izvje箃aj 31.12.2017


Odluka o II preraspodjeli sredstava za 2017 godinu


Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2017. godinu


Druge Izmjene i dopune Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu


Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2018. godinu


Druge Izmjene i dopune Prora鑥na za 2017. godinu


Izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na 01. - 06. 2017 godine


I Izmjene i dopune Prora鑥na za 2017. godinu


Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu


Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2016. godinu


Godi筺ja financijska izvje规a Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu

- Bilje筴e financijskih izvje箃aja za 2016 god.

- Obrasci financijskih izvje箃aja za 2016 god.Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017 godinu


Izmjene i dopune Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2016


Izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na 1-6 2016 god.


Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2015 god.


Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2016 god.


Godi筺ja financijska izvje规a Op鎖ne Mar鑑na za 2015. godinu


1. Bilje筴e Op鎖na Mar鑑na 2015 god.

2. Izvje箃aji prora鑥na Op鎖na Mar鑑na 2015 god.
Prve izmjene i dopune prora鑥na za 2015. godinu


Odluka o privremenom financiranju za 2016. godinuPopis korisnika i sponzorstva za 2015 god.Godi筺ja financijska izvje规a Op鎖ne Mar鑑na za 2014. godinu


1. Bilje筴e Op鎖na Mar鑑na 2014-12

2. Prora鑥n Op鎖na Mar鑑na 2014-12Izmjene i dopune prora鑥na 2014


Prora鑥n 2015Polugodi筺ji obra鑥n 30.06.2014.


1. Izvje箃aj o izvr筫nju 30.06.2014.

2. Polugodi筺ji izvje箃aj izvr. 21.08.2014. - OP艻 DIO

3. Polugodi筺ji izvje箃aj - ORGANIZACIJSKA

4. Polugodi筺ji izvje箃aj - EKONOMSKA

5. Plugodi筺ji obra鑥n - PROGRAMSKA

6. Plugodi筺ji izvje箃aj - POSEBAN DIO POZICIJE

7. Posebna izvje规a i obrazlo緀nja 30.06.2014.
Godi筺ji obra鑥n 2013


1. Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2013. godinu

2. Godi筺ji izvje箃aj izvr. prora鑥n 2013. OP艻 DIO

3. Godi筺ji izvje箃aj 2013 ORGANIZACIJSKA

4. Godi筺ji izvje箃aj 2013 EKONOMSKA

5. Godi筺ji obra鑥n 2013 PROGRAMSKA

6. Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2013. godinu
Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2014 god.


Polugodi筺ji izvje箃aj 30.06.2013.Godi筺ji obra鑥n 2012Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2014.

Popis korisnika sponzorstva i donacija 01.01. - 30.06.2014.

Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2013. godinu

Popis korisnika sponzorstva i donacija do 30.06.2013.

Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2012 godinu

Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2011 godinu