Općina Marčana


IZVJEŠTAJI NEZAVISNIH KANDIDATA
Izvješće o primljenim donacijama 1-6 2019. Srećko Peršić

Izvješće o primljenim donacijama 1-6 2019 Luiza GortanFinancijski planovi i izvješća vijećnika Srećka Peršića za 2018. godinu

Programi rada za 2018. i za mandatno razdoblje vijećnika Srećka PeršićaPolugodišnje izvješće vijećnika Srećka Peršića o donacijama


Nezavisni vijećnik BUIĆ LEO - Financijski izvještaj 2017


Objava izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Luiza Gortan


Objava izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Srećko Peršić


Objava izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Branko Vareško za period 01.01. - 30.06.2017.


Objava izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Buić Leo za period 01.01. - 30.06.2017.


01.03.2017.


Nezavisni vijećnik Branko Vareško - Financijski izvještaj za 2016

Nezavisni vijećnik Branko Vareško - Izvješće o primljenim donacijama za 2016


23.02.2017.


Nezavisni vijećnik BUIĆ L. Financijski izvještaj 2016

Nezavisni vijećnik BUIĆ L. Plan 2017


14.07.2016.


Objava izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Vareško Branko za period 01.01. - 30.06.2016.


14.07.2016.


Objava izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Buić Leo za period 01.01. - 30.06.2016.


29.02.2016.


Vareško Branko - Financijski izvještaj za 2015-tu


17.02.2016.


Buić Leo - Financijski izvještaji za 2015-tu i Plan za 2016-tu


14.07.2015.


Objava izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Branko Vareško


06.07.2015.


Objava izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Buić Leo27.02.2015.


Godišnji financijski izvještaj 2014 - Vareško Branko16.02.2015.


Godišnji financijski izvještaj 2014 i Plan za 2015 - Leo Buić nezavisni kandidat
12.07.2014.

Objava izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja


Nezavisni zastupnik - Leo Buić NOVO


Nezavisnaa lista grupe birača - Branko Vareško
28.02.2014.


Financijski izvještaji za 2013. godinu


Nezavisna lista - Grupa birača prof, Josip Peruško


Nezavisni zastupnik - Leo Buić