Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću vezano uz Odluku o redu na pomorskom dobru

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o utvrdjivanju nerazvrstanih cesta

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Valtura i k.o. Galižana