Izvješća o savjetovanju na temelju javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Marčana

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marčana

Prijedlog godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marčana za 2024. godinu.

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Marčana

Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marčana za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću vezano uz Odluku o redu na pomorskom dobru