OBAVIJEST o radovima na izgradnji sanitarne kanalizacije u naselju Marčana dionica placa – državna cesta d 66